arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Wordt jouw slimme mobiliteitsoplossing al toegepast in Zuid-Nederland?

Mobiliteit

De transitie naar slimme en duurzame mobiliteit is belangrijker dan ooit om onze klimaatdoelen te halen. Ook hierbij is een grens overstijgende benadering de moeite waard: immers vindt de uitdaging van de energietransitie ook plaats buiten landsgrenzen.

Om de transitie naar een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te versnellen, slaan Agoria en FME opnieuw de handen in één om samen met het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL de technologische industrie te verbinden met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.

Benieuwd hoe jouw mobiliteitsoplossing in de regio Zuid-Nederland kan bijdragen? Lees de achtergrondinformatie hieronder, en meld je aan voor dit webinar.

Programma

  • Welkom door Agoria en FME
  • Introductie van SmartwayZ.NL en de publiek-private samenwerking MobilityMoveZ.NL
  • Q&A
  • Brainstorm: hoe kunnen de deelnemende bedrijven bijdragen aan het mobiliteitssysteem van de toekomst?
  • Wrap-up en next steps

De voertaal van dit webinar is Engels.

Achtergrondinformatie

SmartwayZ.NL
SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland. We verbeteren de bereikbaarheid en stimuleren innovatie. De aanpak varieert van het ontwikkelen van slimme oplossingen tot het verbreden van snelwegen en het verbeteren van vervoersknooppunten. Hierin werken meer dan 200 partners samen. Waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, Brabantse en Limburgse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. 

Binnen SmartwayZ.NL werken we aan Smart Mobility: we testen, ontwikkelen, innoveren. In een échte omgeving, met échte gebruikers.

MobilitymoveZ.NL
MobilitymoveZ.NL is een onderdeel van SmartwayZ.NL waarin we publiek-privaat samenwerken aan innovaties. Beschik je over een kansrijke mobiliteitsinnovatie? En wil je die testen en ontwikkelen in een échte omgeving, met échte gebruikers? Samen met allerlei overheden in Brabant en Limburg stellen wij verkeerslichten, verkeersdata, tijd en een beperkte hoeveelheid geld ter beschikking. Bekijk de documenten op www.mobilitymovez.nl voor meer informatie en meld je vrijblijvend aan. 

Tot en met december 2023 is het mogelijk om binnen MobilitymoveZ.NL publiek-private projecten uit te voeren. Nadat je bent aangemeld, kun je zelf een voorstel indienen via www.mobilitymovez.nl of je kunt uitgenodigd worden voor één van de projecten die binnenkort gaan starten.

Concreet willen wij de komende maanden starten met:

  • Slim sturen dynamische milieuzones: als de luchtkwaliteit slechter wordt, delen we de informatie en proberen we het verkeer óók uit de straten net buiten de milieuzones te weren. We vragen serviceproviders om op dat moment hun routeadviezen aan te passen.
  • Slim sturen vrachtverkeer: In samenwerking met leveranciers van in-car-truck-systemen zorgen dat informatie over voorkeursroutes voor vrachtverkeer gedeeld wordt met planners en/of chauffeurs
  • Slim sturen sluipverkeer: We doen gedragspsychologisch onderzoek naar wat mensen overtuigt om toch in de file op de autosnelweg te blijven in plaats van via provinciale of gemeentelijke wegen te gaan rijden. Helpt het als mensen weten dat daar scholieren fietsen? Of als ze weten dat er tracktors rijden? Met die informatie gaan we navigatiesystemen verrijken om te kijken of mensen dan een andere keuze maken.
  • Slim invoegend vrachtverkeer: om als vrachtwagen soepel in te voegen, moet je met de juiste snelheid kunnen invoegen tussen andere auto’s die voldoende ruimte geven. Kunnen we vrachtauto’s een individueel advies geven en tegelijkertijd het omringende verkeer een waarschuwing geven om meer afstand te bewaren?
  • Een ODD is een beschrijving van het type gebied waarin een voertuig met geautomatiseerde functies zich veilig kan bewegen. Elke leverancier heeft zijn eigen ODD-beschrijving. Hoe kunnen we dit standaardiseren en kunnen we het als overheden gebruiken om het gebruik van geautomatiseerde systemen te reguleren?
Voor welke datum wil je je aanmelden?
Postadres
CRM Vragen
Sluiten