arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Workshop Human Capital Agenda HTSM

HTSM Samen aan de slag

FME trekt de Human Capital Agenda voor topsector HTSM (2020-2023). In deze workshop gaat Hanneke Ackermann met de deelnemers in gesprek over de actieagenda.

Juist in de topsector High Tech Systems and Materials (HTSM) is een human capital aanpak zo belangrijk. Uiteindelijk zijn het de medewerkers in de bedrijven die handen en voeten geven aan de innovaties in de topsector. We hebben voldoende mensen nodig die leren, groeien en meebewegen met technologische innovatie. De leercultuur in de bedrijven en de beschikbare capaciteit vormen op dit moment echter de bottleneck voor bedrijven in onze sector. Daarbij geeft de HTSM-achterban aan dat vooral (aankomende) medewerkers op mbo-niveau aandacht verdienen.

Programma

  • Hanneke licht in de workshop een aantal actielijnen uit de actieagenda toe
  • Ze deelt de eerste resultaten van het onderzoek naar de mbo-skills van de toekomst toe.

Jouw input is belangrijk

De input van bedrijven is onmisbaar voor een goede human capital aanpak. Daarom gaan de deelnemers interactief aan de slag, met behulp van stellingen, het online programma Mentimeter en is er volop ruimte voor discussie. Jouw input is belangrijk!

Door het interactieve karakter van de workshop is het maximaal aantal aanmeldingen beperkt tot 18 personen. Als blijkt dat er veel belangstelling is voor de workshop, zal deze op een later moment nogmaals gegeven worden.

Sluiten