arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Zorgdag 2020: Structurele veerkracht door inzet van medische technologie

Ascom

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat we kritisch moeten nadenken over de toekomst van zorg. Hoe kunnen we in Nederland de productie en levering van medische technologie en hulpmiddelen minder afhankelijk maken van ontwikkelingen als epidemieën of andere ontwrichtende invloeden. Daarvoor zullen we meer weerbaarheid en veerkracht moeten organiseren vanuit de bedrijven. Dit kan alleen in samenspraak met zorginstellingen, patiënten en professionals. Hoe? Daarmee inspireren we je deze dag.

Kennis bij bedrijven

Er is veel kennis over de ontwikkeling, productie en levering van medische technologie en -hulpmiddelen bij bedrijven, niet alleen internationaal, maar ook lokaal. Bedrijven kunnen elkaar helpen, meer dan we denken, ook in deze economische en maatschappelijk spannende coronatijd. Hoe vinden we die relevante kennis bij andere bedrijven en voorbeelden om zelf mee verder te ontwikkelen? Bedrijven die succesvol zijn, delen dit graag, en daar kunnen we met z’n allen beter van worden. We hebben ook genoeg voorbeelden waar het mis ging, en waarom. Dit soort verhalen helpt jouw bedrijf verder, maar het helpt ook de zorg verder en uiteindelijk alle patiënten, die graag geholpen willen (blijven) worden. Wil je weten hoe jouw (medische) technologie kan bijdragen om de zorg verder te verbeteren? Hoe je kan bijdragen aan structurele weerbaarheid en veerkracht? Hoe je je eigen bedrijf daarin ook weerbaarder maakt?

Continuïteit hard nodig

Continuïteit van zorg, maar ook continuïteit van bedrijfsleven is immers hard nodig. Niet alleen patiënten vragen erom, maar ook burgers, mantelzorgers, eigenaren van bedrijven en hun werknemers. We hebben dus een sterke medische industrie nodig om structureel weerbaar te zijn en de bijdrage te kunnen leveren om welke crisis dan ook het hoofd te kunnen bieden.

Organiseren structurele veerkracht

De opvattingen over hoe zorg te organiseren en wat de best mogelijke zorg is, zijn ten tijde van deze coronacrisis behoorlijk veranderd. Dat zal zijn weerslag hebben in de komende jaren op de manier waarop zorg zal moeten innoveren. In die veranderingen zullen ook fabrikanten en toeleveranciers zich moeten aanpassen. Tijdens de Zorgdag komen dank zij de inspiratievoorbeelden elementen aan bod die nodig kunnen zijn om ook in de toekomst continuïteit van zorg, van economie, en van de samenleving na te streven, nationaal of over de grens. Wat jij kan gaan doen, anders kan doen of waar moet  mag vergeten te organiseren. Je bent van harte welkom om mee te denken en te doen!

Programma

13.00 uur - Opening FME Zorgdag 2020
door Arjel Woudstra, directeur FME en Iris van Bemmel clustermanager FME Zorg

13.10 uur - Hoe heeft Medtech de COVID-19 zorg verbeterd?
FME en de leden van FME Zorg mogen enorm trots zijn op de bijdrage die in de COVID-19 periode in samenwerking met andere bedrijven, instellingen, patiënten en ministeries is geleverd. Dit moeten we vasthouden en verder uitbouwen. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?

Wat kunnen we leren van de coronacrisis, waar zouden we meer in moeten investeringen, waar liggen kansen of bedreigingen aankomen?
door:
- Marcel van Raaij, directeur GMT ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

- Michiel van Campen, kwartiermaker ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoe kunnen we deze samenwerking structureel door ontwikkelen vanaf 2021?
onder leiding van Edwin Dekker, programmamanager cluster FME Zorg

13.40 uur - Productie in Nederland, biedt dat de onafhankelijkheid die we nodig hebben?
Bedrijven in Nederland kwamen door de coronacrisis voor nieuwe uitdagingen en ook nieuwe mogelijkheden te staan. Dit leverde vragen op over mogelijke opstart om te produceren in Nederland. Zijn we daar goed in? Waar zit ons concurrentie- en verdienvermogen? Wat is modern produceren en hoe kunnen we de saamhorigheid in samenwerken vasthouden, verder uitbouwen om daarmee een fundament te leggen onder de veerkracht van BV Nederland?
Twee inspirerende voorbeelden van:
- Maarten Steinbuch, professor TU Eindhoven  
- John van Soerland, directeur VDL Healthcare

14.15 uur - Koffiebreak

14.30 uur - Health Holland Webinar | Hoe exporteer je jouw healthcare innovatie?
Task Force Health Care (TFCH) is partner van FME en aanspreekpunt voor iedereen die ambities heeft, en op zoek is naar informatie om internationaal zaken te doen. De Nederlandse overheid en Health ~ Holland bieden daarvoor diverse instrumenten en ondersteuning. Doel is je te helpen je internationale activiteiten op een duurzame manier te ontwikkelen. De startvraag is altijd, waar te beginnen, en hoe? Wil je jouw zorginnovatie in het buitenland implementeren? Wil je de markt voor jouw zorginnovatie over de grens uitbreiden? We bespreken de enorme impact van de coronacrisis op de internationale activiteit van veel Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en NGO's in medische technologie en - hulpmiddelensector. Je leert hoe je jouw organisatie zakelijk kunt voorbereiden op mogelijke toekomstige soortgelijke crises.
door Micha van Lin (directeur TFHC) en Charles Pallandt, Chief Commercial Officer van Incison

15:15 uur - Einde FME Zorgdag 2020

Sluiten