arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Zorgdag: Structurele veerkracht door inzet van medische technologie

Arts

De coronacrisis heeft het voor iedereen duidelijk gemaakt: internationale afhankelijkheden in de productie en import van medische hulpmiddelen, medisch technologie en persoonlijke beschermingsmiddelen, maken Nederland én Europa kwetsbaar ten tijde van een epidemie. De roep om actieve betrokkenheid van medische industrie als partner in het organiseren van die veerkracht en weerbaarheid klinkt daarbij steeds luider.

Kennis bij bedrijven

Er is kennis bij de bedrijven, niet alleen internationaal, maar ook lokaal, die nuttig en noodzakelijk is om mee te nemen. Maar er is ook kennis bij andere bedrijven, waarbij voorbeelden ook kunnen worden gebruikt om zelf mee verder te ontwikkelen. Wil je weten hoe jouw (medische) technologie de zorg kan verbeteren? Hoe je kan bijdragen aan  structurele weerbaarheid en veerkracht? Hoe je je eigen bedrijf daarin ook weerbaarder maakt?

Gebrek aan medische beschermingsmiddelen

Het wereldwijde gebrek aan medische mondmaskers en andere beschermingsmiddelen die in de zorg, maar ook in bedrijven en voor particulieren, nodig zijn om werk veilig te kunnen doen én om zichzelf te beschermen, is hiervan een pijnlijk voorbeeld. Ook het gebrek aan buffercapaciteit op IC’s en schaarste in testmogelijkheden toonden de kwetsbaarheid van de huidige organisatie van zorg.

Terecht dient de vraag zich aan hoe we in de toekomst ervoor zorgen dat Nederland in een vergelijkbare situatie niet overvallen wordt door een gebrek aan noodzakelijke medische hulpmiddelen, - apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Continuïteit hard nodig

Continuïteit van zorg, maar ook continuïteit van het bedrijfsleven is hard nodig. Niet alleen patiënten vragen erom, maar ook burgers, mantelzorgers, eigenaren van bedrijven maar ook hun werknemers. Daarom dient de medische industrie structureel weerbaar te zijn om de bijdrage te kunnen leveren aan de economie en aan zorg om welke crisis dan ook het hoofd te kunnen bieden.

Organiseren structurele veerkracht

Een ding is zeker: het organiseren van structurele veerkracht is noodzakelijk om ook in de toekomst continuïteit van zorg, van economie, en van de samenleving na te streven. En wat te doen en hoe dat te organiseren, daar gaat het tijdens de Zorgdag met elkaar over. Je bent van harte welkom om mee te denken en te doen!

Programma

Omdat het op dit moment nog onzeker is of er fysiek samengekomen mag worden op deze datum, organiseren we een digitaal seminar met dezelfde opzet als een fysieke bijeenkomst. In oktober wordt een definitief besluit genomen.

Het programma wordt nog volop ontwikkeld door de betrokken partijen. Bij inschrijving zullen we je op de hoogte houden van het programma. 

Doelgroep

Alle (medtech)bedrijven die actief zijn in de zorg of actief willen worden in de zorg. Ook van harte welkom zijn vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, mantelzorgorganisaties, artsen- en verpleegkundige beroepsgroepen, verzekeraars / vertegenwoordigers van instellingen in cure en care.

Meld je nu aan!

Zorgdag: Structurele veerkracht door inzet van medische technologie

Aanmelden
Sluiten