arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Akkoord bereikt over pensioenregelingen Techniek

11 september 2019

Werkgevers in de Metalektro en Metaal en Techniek hebben een principeakkoord bereikt met de vakbonden over een verlenging van de pensioenregelingen bij PME en PMT.

Verlenging pensioenregeling

De pensioenregelingen in de techniek lopen af op 31 december 2019. De pensioenfondsen hebben benadrukt dat een financiële verbetering van de regelingen noodzakelijk is.

Cao-partijen hebben besloten om de huidige pensioenregelingen met drie jaar te verlengen (vanaf 2020 tot en met 2022), met alleen een stijging van de pensioenpremie vanaf 2021 (zonder extra lastenstijging voor werkgevers ten opzichte van 2020). Hier is voor gekozen vanwege de slechte financiële omstandigheden waarin ons pensioenfonds verkeert, de lopende discussies over rekenrentes en dreigende kortingen en het te implementeren landelijke pensioenakkoord.

Deze verlenging leidt tot een beperkte verbetering van de financiële positie van ons pensioenfonds. De komende periode zal benut worden om naar structurele oplossingen te zoeken.

Uitkomsten pensioenonderhandelingen

In het principeakkoord* is afgesproken dat de premiepercentages van de basispensioenregelingen niet stijgen in 2020, omdat in de huidige regeling al extra premies waren afgesproken om de VPL/VEP-regelingen af te financieren (deze lopen af op 31 december 2020).

In 2021 en 2022 zal bij PME respectievelijk PMT aan de feitelijke premie Verplichte Basisregeling een premiepercentage van 3,71% respectievelijk 5,78% van de Pensioengrondslag worden toegevoegd.

Op verzoek van de pensioenfondsbesturen is afgesproken dat er in 2021 een evaluatiemoment komt, om te bezien of bijsturing nodig is voor de financiële positie van PME en PMT.

Sluiten