arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Ambities van FME in 2022

Nieuws
10 januari 2022
Theo Henrar

Ik wens iedereen een fantastisch en vooral gezond 2022. Het wordt een interessant jaar, met een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord. Daarnaast blijven de coronaperikelen de samenleving en de economie waarschijnlijk ook dit jaar nog beïnvloeden.

Onze sector heeft de afgelopen tijd bewezen dat ze vindingrijk is en draagt op volle kracht bij aan de grote trends en ontwikkelingen die door corona in een stroomversnelling zijn geraakt. We leven in een complexe realiteit, maar voor ons ondernemers in de technologische industrie biedt dit ook een enorme kans. Onze ambities voor het aankomende jaar zijn in het FME Jaarplan 2022 te vinden. Ik nodig je van harte uit om deze door te lezen.

De Nederlandse industrie is de ‘engine room’ van onze economie. Ik weet dat als geen ander; de dynamiek en bedrijvigheid in onze productielocaties, bij onze R&D-teams en op verkoopafdelingen. Het geeft altijd veel energie!

Het belang van de industrie wordt helaas nog steeds onderschat. De industrie, die zoveel toegevoegde
waarde levert aan Nederland en haar inwoners, zou op handen gedragen moeten worden. Zonder de toegevoegde waarde en het verdienvermogen van de industrie kan onze welzijnsstaat niet gefinancierd worden. Ons toekomstige welzijn en welvaartsniveau zijn dus onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de technologische industrie.

Kraamkamer

Maatschappelijke, technologische en arbeidsmarkttransities voltrekken zich sneller dan ooit. De zorgsector zal verder moeten digitaliseren, de energietransitie staat hoog op de agenda, AI speelt een
steeds grotere rol bij de technologische transities in alle sectoren. De arbeidsmarkt zal versneld moeten
hervormen en ook het onderwijssysteem moet op de schop. Het is nu écht tijd de jonge generaties op
te leiden voor de banen van de toekomst. Anders blijft het tekort aan werknemers met de juiste skills
een rem op de economische groei.

Onze technologische maakindustrie is de kraamkamer van innovatieve vernieuwing, de katalysator
van een productiviteitsverhoging en het vertrekpunt van een sprong vooruit in welzijn, verduurzaming
en welvaart. Met behulp van technologie kunnen we een ‘nieuw normaal’ creëren die de manier
waarop we met elkaar samenleven zal verbeteren. Wij zullen de Tweede Kamer en de nieuwe regering
hier voortdurend aan helpen herinneren. Bovendien zullen we het Nationaal Groeifonds inzetten
voor een versterking van de technologische industrie in de internationale waardeketens.

2022

2022 staat onder andere in het teken van de implementatie van de cao-afspraken, het uitrollen
van het Duits-Nederlands innovatie- en technologiepact en een nieuw regeerakkoord. Met de vele
veranderingen in het politieke landschap zal FME zich nóg zichtbaarder maken in Den Haag (en
Brussel). Ons doel blijft onverminderd te zorgen dat FME-leden altijd vooruit kunnen, daarbij maximaal gefaciliteerd door de overheid, niet tegengewerkt.

Een verhoogde zichtbaarheid van het belang van onze industrie, richting geven aan de grote transities
van de komende jaren en het nog sterker verbinden van de grote en de midden- en kleine
industriële bedrijven staat centraal in dit Jaarplan 2022. We hebben elkaar allemaal nodig, we opereren
immers in hetzelfde ecosysteem. Zonder samenwerking gebeurt er niets, laten we er samen
vol voor gaan!


Theo Henrar
Voorzitter FME

Sluiten