arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Bedragen minimumloon per 1 juli 2020

23 april 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020.

Voor een medewerker van 21 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2020:

Loon1

Bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2020:

Loon2

Voor medewerkers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.

Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdloonbedragen:

Loon3
Sluiten