arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Beleef je nieuwe fietsroute in virtual reality voordat deze wordt aangelegd

13 november 2020
Fietsen

Als gemeente ben je doorlopend bezig om de infrastructuur in je stad te verbeteren: inwoners, forenzen en toeristen willen immers zo snel, prettig, en veilig mogelijk van A naar B reizen. Ook zet je je als gemeente natuurlijk in voor zaken als vermindering van de luchtvervuiling en CO2-afdruk van je stad, en de gezondheid van je inwoners.

In Nederland reist men in steden met de auto, fiets, te voet, verschillende manieren van openbaar vervoer, en ook alternatieve vervoerswijzen zijn steeds meer in het straatbeeld te vinden. Dit levert bij verbeteringen en/of wijzigingen in de infrastructuur van je stad, helaas wat complexiteit op: hoe weet je of de wijziging die je wilt doorvoeren, daadwerkelijk het gewenste effect heeft? The Urban Future heeft hier een oplossing voor gevonden.

Digitaal beleven

Door middel van de toepassing van virtual reality kunnen gebruikers de ontwikkelingen en wijzigingen eerst digitaal beleven, voordat deze worden toegepast. Als gemeente geeft dit jou de gelegenheid om te kijken of de aanpassing in infrastructuur inderdaad het gewenste effect heeft. Ook kun je op deze manier makkelijker burgers betrekken bij het project: zij kunnen immers de voordelen van verbeterde infrastructuur al beleven, voordat de fysieke werkzaamheden beginnen! 

Eigen vormgeving

Tussen Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk komt een prettige, snelle fietsverbinding; een snelfietsroute. Deze snelfietsroute (F261) is breder dan een standaardfietspad, met rood asfalt en voorrang op het andere verkeer. Snelfietsroutes zijn comfortabel en snel en maken fietsen naar het werk een stuk aantrekkelijker. Werknemers die fietsen zijn fitter, verkorten de dagelijkse files omdat ze hun auto laten staan en dragen bij aan een beter milieu. Wat ontbrak was een eigen vormgeving voor snelfietsroutes, met herkenbare markering op het asfalt en bewegwijzering. 

Beleven met 3D-bril

Met CycleSPEX is het design getest en beoordeeld door potentiële weggebruikers. CycleSPEX maakt het mogelijk voor fietsers om een gepland fietspad met een 3D-bril al te beleven, alsof de nieuwe route er al ligt. Ook de andere routes krijgen dan het gekozen design. Zo kunnen wat ons betreft alle nieuwe projecten in Nederland eerst snel, goedkoop en effectief worden getest op acceptatie, logica en veiligheid.

Sluiten