arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Bitumen verpompen - de PromoTec oplossing

22 juni 2015

Bitumen, een belangrijk bestanddeel van asfalt, heeft bij ‘normale‘ temperaturen de eigenschappen van een vaste stof. Toch is het in feite een viskeuze vloeistof, die na opwarming verpompt kan worden. Dat stelt wel de nodige eisen aan de pomp.

Bitumen wordt onder meer toegepast voor wegverhardingen, dakbedekking en geluidsisolatie. De verwerking van de stof, die onder meer wordt gewonnen uit ruwe aardolie, heeft nogal wat voeten in de aarde. Zo bleek bij een bedrijf  waar bitumen werd gecentrifugeerd en naar een opslagtank werd verpompt, dat de gekozen monopomp veel onderhoud nodig had. De stator moest elke vier tot zes maanden vervangen worden, met ongewenste stilstand en hoge onderhoudskosten tot gevolg.

PromoTec leverde als alternatief een Albany tandwielpomp met stopbuspakking. De toepaste materialen zijn bestand tegen koolwaterstoffen die in bitumen voorkomen, zoals benzeen, xyleen en tolueen. Verder is het toerentaI van de pomp op 720 omw/min gezet om de slijtage door de harde kooldeeltjes in bitumen te minimaliseren. Omdat de bitumenpomp in continu bedrijf is, staat er een extra pomp stand-by. Voor een pomp stil mag staan, wordt hij gespoeld met water van 80°C om het bitumen te verwijderen. Toch kunnen dan aangeharde bitumenresten achterblijven, wat bij het starten van de pomp tot flinke schade kan leiden. Een verwarmingsmantel die werkt op aanwezige stoom verhelpt dit. De bitumenresten worden opgewarmd en vloeibaar gemaakt voordat de pomp start. Een intern overstortventiel met afdekkap houdt het systeem veilig.

De nieuwe pompen besparen direct op zowel de onderhoudskosten als de operationele kosten door een lager opgenomen vermogen. De pompen leveren een capaciteit van 15 m3/uur bij een persdruk van 4,2 bar. De viscositeit van het bitumen varieert van 300-1.200 m Pa S, bij een soortelijk gewicht van 1.190 kg/m3. Het geïnstalleerd vermogen van de elektromotor is 5,5 kW. De pomp en de motor zijn samengebouwd met een flexibele koppeling en gemonteerd op een gemeenschappelijke fundatieplaat.

Sluiten