arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland

FME Branchevereniging

De Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) is in 2006 opgericht om bedrijven te laten voldoen aan het “Besluit beheer Verpakkingen en Papier en Karton” uit 2005. Daarbij richt BVNL zich op bedrijven die verpakte producten leveren aan andere bedrijven (Business-to-Business). De bedrijfsverpakkingen van deze bedrijven komen terecht in het bedrijfsafval; niet in het huishoudelijk afval. Door zich te concentreren op deze groep bedrijven is BVNL in staat om de kosten voor haar deelnemers zeer laag te houden. De hoge vergoedingen aan gemeenten voor de inzameling van consumentenverpakkingen zijn voor BVNL bedrijven immers niet aan de orde.

Bezoek de website
Sluiten