arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Brexit: nog een maand om je voor te bereiden

Nieuws
2 december 2020
Brexit vlag

Terwijl de onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie met de Britten nog in volle gang zijn, tikt de klok door. Nog een maand en de overgangsperiode van de Brexit loopt af. Het is geen kwestie meer van een harde of een zachte Brexit, maar wordt deze hard of keihard? Dit betekent dat er per 1 januari 2021 sowieso veel voor bedrijven gaat veranderen.

Het VK verlaat de Europese douane-unie en de gedeelde markt. Handeldrijven wordt veel ingewikkelder. Het meeste zal er veranderen voor bedrijven die direct zakendoen met het VK en nog niet buiten de EU actief zijn. Maar ook als bedrijven indirect, via toeleveranciers en afnemers ergens in de keten, zakendoen met het VK kunnen ze gevolgen ondervinden. Zelfs als bedrijven zelf wel goed voorbereid zijn, kan het zijn dat hun ketenpartners of het transportbedrijf waar ze mee zakendoen, hun zaken niet op orde heeft. Sowieso komen er grensformaliteiten.

Uit onderzoek van de rijksoverheid is gebleken dat een derde van de bedrijven hun voorbereidingen op Brexit uitstelt tot er een deal is. Maar of de EU en het VK een akkoord bereiken of niet, per 1 januari 2021 zullen er nieuwe regels gaan gelden voor het handeldrijven met het VK.

Verstoring

Ondernemers kunnen nu al veel doen om zich goed voor te bereiden. Dit helpt bij het tegengaan van oponthoud wanneer de regels ingaan. Zorg in ieder geval vast voor een douanenummer (EORI) en software om douaneaangiften te kunnen doen. Je kan een douane-expediteur in de arm nemen om dit voor je te doen. Regel je transport goed en laat je goed informeren door de Britse overheid over regels en formaliteiten die in het VK gaan gelden.

Zorg in ieder geval dat je zaken kunt doen met de douane in Nederland en in het VK. Ga je keten na, identificeer risico’s en ga in gesprek met je toeleveranciers en afnemers. Houd in je planning rekening met verstoring van je productieketen door oponthoud aan de grens. Ook als jouw hele keten het goed geregeld heeft en er zo goed mogelijk geanticipeerd is, kunnen onvoorziene omstandigheden de kop op steken. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat iemand in de rij aan de grens zijn zaken niet op orde heeft, met alle gevolgen van dien voor degenen die daarachter wachten. Er wordt dan ook nu al rekening gehouden met grote vertragingen en chaos.

Tijdsdruk Brexit

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) en startte een overgangsperiode waarin er nog niets voor bedrijven en burgers veranderde. Dit gaf partijen elf maanden de tijd om de onderhandelingen over de handelsrelatie na 1 januari 2021 te voeren. Dat dit lastig zou worden, werd al verwacht. Normaliter duren onderhandelingen over nieuwe handelsverdragen jaren.

Bovendien stonden partijen tegenover elkaar op belangrijke punten. De Covid-19-uitbraak gooide nog meer roet in het eten doordat fysieke ontmoetingen belemmerd werden en mensen in de onderhandelingsteams besmet raakten, tot Boris Johnson en Michel Barnier aan toe.

De grote twistpunten zijn op dit moment nog staatsteun, het oplossen van toekomstige handelsconflicten en de visserij. Er staat grote tijdsdruk op de onderhandelingen, omdat een eventuele deal door parlementen aan weerszijden moeten worden goedgekeurd.

Sluiten