arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Bronswerk Heat Transfer zoekt verbinding in FoodValley regio

13 juli 2015

Hoe maak je industriële processen duurzamer én efficiënter? Dat is de vraag waar Bronswerk Heat Transfer uit Nijkerk, specialist op het gebied van industriële warmtewisseling en koeling, zich dagelijks mee bezighoudt. Als onderdeel van de FoodValley regio ziet het bedrijf kansen voor de voedselindustrie. "Zuinig omgaan met energie en grondstoffen is een absolute noodzaak voor de toekomst."

"Er gaat enorm veel energie om in de procesindustrie", weet Johan van der Kamp, Chief Design Engineer bij Bronswerk. "Ook in de foodsector. Denk aan processen als drogen en bakken. Energie wordt lang niet altijd optimaal gebruikt. Door de warmte zo lang mogelijk in het proces te houden, kan veel energie worden bespaard."

Bronswerk Heat Transfer is al 75 jaar actief in de procesindustrie. Twee Nijkerkers begonnen het bedrijf in 1940, dat zich destijds toelegde op de bouw van thermische ketels. Door de jaren heen maakte de onderneming deel uit van Wilton-Fijenoord en Stork. Sinds 1988 is Bronswerk in handen van Herman Schaëfer, die het bedrijf na een management buy-out in eigendom kreeg. Bronswerk is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 300 medewerkers en vestigingen in Tsjechië, Rusland en Curaçao.

Proces optimaliseren

Bronswerk ontwerpt en produceert industriële warmtewisselaars, luchtgekoelde koelers, verhitters en ventilatoren, met name voor bedrijven in de chemie, olie en gas, petrochemie en powerindustrie. Geen standaard producten, maar specifi eke systemen toegesneden op de vraag van de klant. "Omdat we onze klanten willen helpen duurzaam te zijn, nemen we graag het voortouw", zegt Jan Wallet, Sales Director bij Bronswerk.

"We kijken verder dan alleen de vraag naar bijvoorbeeld een luchtgekoelde koeler. We willen ook weten: ‘Waar zit de koeler in het proces en kunnen we het proces verder optimaliseren?’ Daar zullen we dan ook zeker een aanbieding voor doen." Deze toekomstgerichte aanpak vergt veel investering in kennis en innovatie. In Nijkerk werken zo’n 100 mensen op kantoor en 55 in de productie. "We zijn van oorsprong een productiebedrijf, maar inmiddels steeds meer een ingenieursbureau", schetst Van der Kamp de ontwikkeling. "Het merendeel is HBO geschoold, voornamelijk op het gebied van werktuigbouw en thermodynamica. Zonder kennis heeft Bronswerk geen toekomst."

Beter energiegebruik versterkt voedselindustrie

Personeel is dan ook een van de kernwaarden van het bedrijf. Wallet: "We investeren in onze medewerkers. Ze krijgen veel verantwoordelijkheid en er is ruimte voor opleidingstrajecten." Kunst uit de collectie van Schaëfer zelf, is overal in het bedrijf terug te vinden. Niet alleen op kantoor, maar ook in de productiehal. "Bronswerk wil graag een inspirerende werkomgeving creëren, voor alle medewerkers", verklaart Wallet.

WhizzWheel

Een mooi voorbeeld van een innovatieve ontwikkeling is de WhizzWheel, een axiaal ventilator en essentieel onderdeel van een luchtgekoelde koeler, die ook al in de prijzen is gevallen. "Aerodynamica was leidend in het ontwerp", geeft Van der Kamp de vernieuwing aan." De WhizzWheel levert een energiebesparing op tot wel 50 procent. Daarnaast is er voor de productie minder materiaal nodig en produceert de koeler veel minder geluid." Bronswerk heeft hiermee een duurzame vinding ontwikkeld, die inmiddels door de markt is omarmd. Tegelijkertijd kunnen bedrijven zo makkelijker voldoen aan bijvoorbeeld geluidseisen die de gemeente stelt.

Toch zijn innovatieve oplossingen voor de markt niet altijd vanzelfsprekend. Wallet: "De petrochemie bijvoorbeeld, is een conservatieve bedrijfstak die vooral zekerheid wil in techniek. Begrijpelijk, want veiligheid is heel belangrijk, dus wordt vooral gekozen voor oplossingen die zich al bewezen hebben. Maar grote bedrijven krijgen ook te maken met eisen die van hogerhand worden opgelegd, zoals de reductie van CO2. Innovatie is noodzakelijk. We steken er veel energie in om dat onder de aandacht te brengen."

Smart Industry

Het maakt Bronswerk tot ambassadeur van nieuwe technologie en daarmee ook een voorbeeld van Smart Industry in Nederland. De onderneming loopt voorop in high tech oplossingen, waarmee de industrie vernieuwt en voor de toekomst een sterkere positie kan innemen. "Voor de toekomst van de procesindustrie in Europa is het absoluut noodzakelijk om zuiniger met energie en grondstoffen om te gaan’’, benadrukt Van der Kamp. “Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook in het licht van veranderende olieprijzen, de opkomst van andere energiebronnen en politieke ontwikkelingen in het Midden Oosten en Rusland."

Gevestigd in het gebied van de FoodValley regio zoekt Bronswerk nadrukkelijk de verbinding met de voedselindustrie. "Onze naam is nog niet zo bekend in de foodsector, omdat we niet actief zijn in de kernprocessen van de voedselindustrie", zegt Van der Kamp. "Maar de randprocessen, zoals het opslaan en transporteren van warmte, vertonen in verschillende sectoren vaak overeenkomsten." Bronswerk was vorig jaar een van de bedrijven die tijdens de FoodValley Day de deuren opende voor het publiek. "De activiteiten van de regio zijn een mooi vaartuig om samenwerking op gang te brengen", vindt Van der Kamp. "Het is goed om van elkaars bestaan te weten. We hebben al contact gelegd met Wageningen UR en aangegeven waar onze expertise ligt. Maar het liefst haken we aan op nieuwe ontwikkelingen in bedrijven zelf."

Samen sterker dan ieder apart

Van der Kamp ziet kansen om bij te dragen aan een beter energiegebruik in de voedselindustrie. "Het is nog een open terrein", benadrukt hij. "De driehoek tussen kennis in de regio, de klant en Bronswerk maakt de lijnen korter. Als we concrete stappen gemaakt hebben, kunnen we daarmee samen de wereld ingaan en laten zien dat we samen sterker zijn dan ieder apart."

Bronvermelding

  • ValleiBusiness.nl - Van Munster Media Groep

Dit artikel maakt deel uit van een reeks verhalen over Smart Industry in de FoodValley regio. Het laat zien hoe bedrijven met moderne technologie en ICT de industrie toekomstgericht versterken.

Sluiten