arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Cao Metaal en Techniek | Tijdelijke dispensatie mogelijk van loonsverhoging

5 juni 2020

FME heeft van de Federatie Werkgeversorganisaties Metaal en Techniek (FWT) het bericht ontvangen dat bedrijven die door corona geraakt worden, dispensatie kunnen aanvragen om de loonsverhoging van 3,5% per 1 juli 2020 om te zetten naar 29 vakantie-uren.

Loonsverhoging per 1 juli 2020

Volgens de cao Metaal en Techniek 2019 – 2021 moet je de feitelijke salarissen per 1 juli aanstaande verhogen met 3,5%. 

Tijdelijk dispensatie mogelijk

Van 1 juli tot en met november van dit jaar kunnen werkgevers die loonsverhoging omzetten in extra vakantierechten. Vervolgens moet vanaf 1 december de 3,5% loonsverhoging in geld worden uitbetaald. Cao-partijen zijn deze tijdelijke dispensatieregeling overeengekomen.

Rol FME

FME is geen partij bij de cao Metaal en Techniek. FME wordt via het lidmaatschap van FWT geïnformeerd over deze cao. Uiteraard is namens de FME-leden in deze sector aangedrongen op het treffen van maatregelen in verband met de coronacrisis.

Sluiten