arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Ons standpunt

Business man met krant de wereld verandert

Voor FME staat de gezondheid van mensen altijd voorop. Tegelijkertijd is duidelijk dat het coronavirus vergaande economische gevolgen heeft voor de Nederlandse technologische industrie, zowel nationaal als internationaal. FME maakt zich hard om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven in de technologiesector te minimaliseren en de bedrijven maximaal te ondersteunen in deze lastige tijd. Dit doen we niet alleen voor de effecten op de korte termijn, maar zeker ook voor de middellange en lange termijn.

Perspectief bieden voor de toekomst

Om inzichtelijk te maken welke maatregelen onze leden nodig hebben om deze crisis te overleven, opnieuw op te starten en goed vooruit te komen op de lange termijn, heeft FME een aantal documenten geschreven voor de overheid en politiek

Met deze documenten willen we inzicht geven in de economische impact die het virus heeft op de Nederlandse technologische industrie. Ook doen we suggesties over hoe wij de schade kunnen beperken en onze innovatiekracht zó kunnen inzetten, dat we goed in de startblokken staan als de virusbeperkende maatregelen weer kunnen worden opgeheven. Met deze documenten wil FME perspectief bieden voor de toekomst.

Download: coronacrisis hoe nu verder: maatregelen voor de technologische industrie

De documenten gaan in op verschillende beleidsterreinen en ook op belangrijke maatregelen:

NOW 2.0

Een deel van de bedrijven in de technologische industrie werken met orderportefeuilles met een horizon van meer dan drie maanden, hierdoor zijn omzetdalingen pas zichtbaar in het derde en vierde kwartaal van 2020 en komen hierdoor niet automatisch in aanmerking voor de huidige Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling). FME pleit daarom voor een uitbreiding van de tijdelijke NOW-regeling met een lange doorlooptijd: een NOW 2.0.

Download Oproep ‘Noodmaatregelen coronavirus'

Investeringsfonds

Vóór het uitbreken van de coronacrisis stond Nederland op de vierde plek van de Global Innovation Index. Het is maar de vraag of wij na de crisis naar diezelfde positie terugkeren, laat staan dat we op deze ranglijsten kunnen stijgen. Het ontwikkelen van en investeren in sleuteltechnologieën was in opbouw en krijgt nu een klap te verwerken. Plannen om in innovatie te investeren, publiek en privaat, mogen niet lijden onder uitgaven die nu gedaan worden om acute economische pijn te verzachten. Het plan voor een Investeringsfonds en de uitwerking van de Groeistrategie winnen daarom aan urgentie. Doorgaan op de ingeslagen weg betekent dat we sterker uit de crisis komen.

Aanbestedingen

FME-leden hebben door de coronacrisis veel last van een tijdelijke vraaguitval. Het is daarom van vitaal belang om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze vraaguitval een neerwaartse spiraal in gang zet waarbij gezonde bedrijven in de problemen komen. Het versnellen van aanbestedingen door decentrale overheden en het Rijk kan hierbij een cruciale rol spelen. FME roept aanbestedende overheden op om in het licht van de COVID-19 crisis te onderzoeken waar opdrachten, voorzien voor later in het jaar, naar voren gehaald kunnen worden.

Impact coronavirus Nederlandse technologische industrie
Sluiten