arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

De nieuwe cao Metalektro is een feit

18 maart 2019
Cover cao Metalektro 2018-2020

Nadat de FME-achterban al eerder het cao-akkoord had goedgekeurd, hebben nu ook de leden van de vakbonden dit gedaan.

Het akkoord over de nieuwe cao Metalektro is hiermee definitief. Alle gemaakte afspraken kunnen uitgevoerd worden. Sommige onderwerpen, zoals het generatiepact, worden nog nader uitgewerkt. 

Sluiten