arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

De NOW-regeling is op 1 mei aangepast

Nieuws
4 mei 2020
Wouter Koolmees

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 1 mei de tweede wijziging van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Het gaat om de uitwerking van de reeds eerder aangekondigde wijziging van de concernregeling. Ook zijn er drie nieuwe wijzigingen doorgevoerd.

De NOW-regeling is bedoeld om bedrijven, die vanaf 1 maart te maken hebben met omzetverlies, financieel tegemoet te komen. Hierdoor kunnen bedrijven hun medewerkers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Op vier punten is de NOW-regeling inhoudelijk aangepast. Het betreft:

  1. Aanpassing omzetbepaling bij concerns, waardoor onder extra voorwaarden ook op het niveau van werkmaatschappij NOW-subsidie kan worden aangevraagd.
  2. Automatische instemming van de subsidieaanvrager met eventuele openbaarmaking van gegevens uit zijn subsidiedossier.
  3. Vervallen van de verplichting om binnen vier weken na de subsidieaanvraag een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren.
  4. Vervallen van de verplichte melding aan de gemeente dat NOW-subsidie is aangevraagd ingeval gebruik wordt gemaakt van loonkostensubsidie.

De wijzigingen van deze regeling treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Exclusief voor FME-leden:

Sluiten