arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Derde set aanpassingen NOW 1.0

Nieuws
20 mei 2020
Wouter Koolmees

Minister Koolmees heeft op 20 mei de Tweede Kamer een brief gezonden met een derde set aanpassingen op de eerste tranche van de NOW-regeling. Vandaag is de tekst met toelichting van de gewijzigde regeling gepubliceerd.

Hierin zijn de volgende aanpassingen verwerkt:

 1. In de lopende NOW-regeling is een alternatieve rekenmethode voor de subsidiehoogte van seizoenbedrijven opgenomen;
 2. De regels voor het bepalen van de relevante loonsom en omzet in situaties van overgang onderneming zijn verruimd;
 3. Een in de loonsom van januari (ijkmaand) opgenomen dertiende maand wordt door het UWV uit de loonsom worden gefilterd;
 4. Het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche NOW is verlengd tot en met 5 juni 2020;
 5. Als definitieve vaststelling van de NOW subsidie wordt verzocht is een accountantsverklaring verplicht in de volgende situaties:
  - als een voorschot is ontvangen van € 100.000,- of meer;
  - als bij de definitieve afrekening een subsidie is te verwachten van € 125.000,- of meer.
  Als een voorschot is verleend boven de € 20.000,- of een vaststelling boven de € 25.000,- kan volstaan worden met het overleggen van een derdenverklaring, bijvoorbeeld van een administratiekantoor of financiële dienstverlener.
 6. De aanvraag tot het (definitief) vaststellen van de eerste NOW-subsidie kan worden ingediend vanaf 7 oktober 2020.
 7. Openbaarmaking van informatie over verstrekte subsidies zal vanaf juni plaats vinden via de website van UWV.

Download de aangepaste NOW-regeling

DOWNLOAD DE BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER MET DE WIJZIGINGEN
Sluiten