arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Dikkere kabels verminderen netverliezen in hoogspanningsnet

6 mei 2019
Prysmian

Voor de Randstad Noordring 150 kV heeft TenneT gevraagd om ondergrondse elektriciteitskabels met een aluminium geleider met een doorsnede van 1600 mm2. Om de netverliezen te beperken heeft Prysmian kabels aangeboden met een grotere geleider, namelijk met een doorsnede van 2500 mm2.

Frank Middel, Sustainability Officer bij Prysmian Group
"Duurzaamheid... het is even wennen, maar goed voor de planeet!"

TenneT heeft deze oplossing op basis van een Total Cost of Ownership berekening geaccepteerd en laten uitvoeren. De elektrische verliezen in het 150 kV gedeelte van de Noordring en de bijbehorende CO2-footprint worden daarmee met 37% gereduceerd. Uitgaande van 50% belasting en 40 jaar gebruik, levert dat in totaal 13.000 ton CO2-reductie op in een systeem met 133 km kabel.

Doorrekening in cijfers:

Cijfers

Margriet Rouhof, TenneT
"TenneT speelt een cruciale rol in de energietransitie en vindt het daarom belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen footprint. Het aanschaffen van  kabels, met een grotere aluminium geleider diameter in plaats van koper, kwam op basis van TCO als beste keuze uit de bus en heeft een aanzienlijk lagere CO2-footprint."

Over Prysmian

Prysmian Group is wereldmarktleider van kabels en kabelsystemen voor de overdracht van elektrische energie en communicatie. Uit Life Cycle Assessments (LCA’s) van energiekabels blijkt dat tijdens de levensduur van 40 jaar veruit de grootste milieu-impact veroorzaakt wordt door elektrische verliezen. Het is bekend dat het inzetten van dikkere kabels met een grotere geleider deze elektrische verliezen aanzienlijk reduceert. Helaas staan de hogere kosten voor de aanschaf van die dikkere kabel, een dergelijk besluit in de weg. Investeren op basis van een Total Cost of Ownership (TCO) berekening waarin de elektrische verliezen ook gekapitaliseerd worden, leidt tot de juiste kabelkeuze met een positieve uitkomst voor zowel de investering als de planeet.

Deze inspiratiecase is onderdeel van de 'Klimaatkansenkaart' voor Nederland waarin we aantonen dat technologische innovaties van onze leden bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. De 'Klimaatkansenkaart' is opgesteld door Berenschot in opdracht van FME.

Sluiten