Bijeenkomst

Uitkomsten studie naar CO2-reducerende innovaties voor procesefficiency

 • Datum, tijd en plaats
  • 7 july 2020 | 14:00 tot 16:00 | Online | Digitaal
 • Doelgroep
  Energie-intensieve bedrijven en bedrijven met innovaties die CO2 besparen
 • Kosten
  Deelname is gratis
  Genoemde bedragen zijn exclusief btw

Project 6-25 beoogt om door de versnelde toepassing van innovatieve technologie de CO2-emissies van de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland te verlagen. De focus ligt hierbij op innovaties die de procesefficiency verbeteren en de kosten verlagen. De ambitie is om tot en met 2025 hiermee een reductie van 6 Mton CO2 per jaar te realiseren.

Registratiepagina_foto.jpg

Realistisch en haalbaar

Een onafhankelijke validatiestudie heeft onderzocht of deze ambitie realistisch en haalbaar is. De studie is in opdracht van Project 6-25 uitgevoerd door een consortium van Royal Haskoning DHV en PDC. De betekenis van deze studie ligt in het feit dat een onafhankelijke, deskundige partij heeft vastgesteld hoeveel economisch rendabel besparingspotentieel voor de Nederlandse energie-intensieve industrie beschikbaar is via de weg van innovatieve procesefficiency-technieken.

5 Technologiegroepen

De 5 technologiegroepen die zijn onderzocht, leveren een bijdrage aan het verminderen van het energieverbruik bij industrieën:

 • Warmteterugwinning en hergebruik
 • Aandrijfsystemen
 • ICT
 • Scheidingstechnologie
 • Flexibiliteit

8 industriesegmenten

De impact van iedere technologie is onderzocht voor 8 industriesegmenten: de chemie (onderverdeeld in industriële gassen, N-meststoffen, stoomkrakers en overig), raffinage, staal, papier & karton en de voedingsmiddelensector.

Welke technologie biedt voor welk industriesegment de meeste kansen?

Dit heeft geleid tot een ‘hot spot’-matrix waaruit blijkt welke technologie voor welk industriesegment de meeste kansen biedt.

Programma

 • Welkom
 • Introductievideo Project 6-25
 • Korte keynotes van de voorzitters van FME en VEMW
 • Scope en werkwijze validatiestudie door Royal Haskoning DHV en PDC
 • Korte toelichting per technologiegroep inclusief interactieve Q&A
 • Conclusies en aanbevelingen uit de studie
 • Vervolgstappen Project 6-25
 • Afsluiting

In Project 6-25 werken organisaties van technologiebedrijven, industriële dienstverleners en eindgebruikers samen aan dit doel. Voor de begeleiding van de validatiestudie is een stuurgroep geformeerd uit leden van FME, VEMW en onafhankelijke experts.

Logo's 625 webinar.png