Nieuws29.06.2020

Kamerlid Van Eijs bezoekt FME-lidbedrijf De Meeuw

FME heeft een bezoek van D66-Kamerlid Van Eijs aan FME-lid De Meeuw gefaciliteerd. De Meeuw produceert modulaire woningen en draagt daarbij mee aan de ontwikkeling van flexibele woningbouw. De modulaire woningen worden in de fabriekshal in elkaar gezet en worden vervolgens naar de bouwlocatie getransporteerd.

55% minder milieubelasting

DeMeeuw1.jpegDeze flexibele manier van bouwen zorgt niet alleen voor een oplossing voor de woningnood doordat woningen sneller worden gebouwd, maar draagt ook bij aan een lagere uitstoot van stikstof en CO2 op de bouwlocatie. Bovendien geeft modulair bouwen een impuls aan de circulaire economie. De woningen die door De Meeuw geleverd zijn, worden aan het eind van hun leveringsduur terug geleverd en ingezet voor hergebruik. Dit leidt tot 55% minder milieubelasting, zo heeft De Meeuw laten berekenen door SGS Search. Naast de woningmarkt is De Meeuw ook nog actief in de markten zorg, onderwijs, kantoor, overheid en industrie.

Toekomst modulair bouwen

DeMeeuw.jpegKamerlid Van Eijs, woordvoerder Wonen, heeft tijdens haar bezoek aan De Meeuw een rondleiding gebracht aan de productielocatie waarin ze met eigen ogen kon zijn hoe modulaire woningen worden geproduceerd en hoe na gebruik de materialen - tot wel 90% - worden hergebruikt. Vervolgens lichtte CFO Marc Kosman in zijn presentatie de toekomst van de modulair bouwen toe, hoe dit bij kan dragen aan het oplossen van de bestaande woningnood en wat daarvoor nodig is. Tenslotte heeft FME-directeur Geert Huizinga de visie van FME over industrieel bouwen, waar modulaire bouwen een onderdeel van is, verder toegelicht. Industrieel bouwen vormt naast de verduurzaming van de woningbouw en slimme steden (digitalisering van de stad) één van actielijnen van het FME-cluster Gebouwde Omgeving, lees hier ook de actieagenda ‘Technologie voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving’.