Proces- en Organisatieontwikkeling

Lopen bedrijfsprocessen niet zoals gewenst? Kan er meer uit de organisatie gehaald worden? Kan de productie efficiënter worden ingericht, maar weet je niet hoe? FME kan helpen. De FME-adviseurs hebben jarenlange ervaring, onder andere op het gebied van lean en performance management.

Beweging in de juiste richting

Door jarenlange ervaring in de technologische industrie spreken wij de taal van techneuten en zijn daarmee bij uitstek geschikt om je te ondersteunen in de verandering die je met jouw organisatie voor ogen hebt. Wij komen met concrete acties en praktische adviezen passend bij jouw vraag en garanderen een beweging in de juiste richting.

Om dit waar te kunnen maken bieden we in onze programma’s een combinatie van advies, coaching en training omdat wij uit ervaring weten dat ieder individuele leidinggevende en/of medewerker een andere methodiek en tijd nodig heeft om te komen tot zelfreflectie, om kennis tot zich te nemen en gedrag dusdanig aan te passen dat het effectiever wordt in de interactie met anderen. Wij zien afstemming tussen de verschillende managementlagen en de werkvloer over wederzijdse verwachtingen als cruciaal onderdeel van het verandertraject, omdat wij als geen ander weten dat het gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en richting een must is om veranderbereidheid in de organisatie te krijgen. We spiegelen de organisatie continu op het nemen van eigen verantwoordelijkheid om de gewenste resultaten te bereiken.

Waarom FME?

  • De FME-adviseur kent de technologische industrie als geen ander
  • Maatwerk
  • Marktconforme tarieven
  • Jarenlange ervaring in procesbegeleiding
  • Integrale, gestructureerde en praktische aanpak