Hoger onderwijs

De vraag naar hoger opgeleide technici neemt toe. Voor de technologische industrie is samenwerking met universiteiten en hogescholen cruciaal; niet alleen om contact te leggen met potentiële werknemers, maar ook om te participeren in aantrekkelijk en ‘up to date’ onderwijs voor zoveel mogelijk nieuwe studenten (aan universiteit en hogescholen) en eigen medewerkers.

Universiteiten

Universiteiten hebben een belangrijke onderzoeksfunctie. De drie technische universiteiten (Eindhoven, Delft en Twente) werken daarbij samen met bedrijven. Iedereen is het er inmiddels over eens: de universiteiten moeten meer aandacht besteden aan samenwerking met het innovatief mkb. Dan blijft kennis niet langer op de plank liggen van de kennisinstellingen. Zo wordt kennis kassa. 

Human Capital  Roadmap topsector HTSM 

Het programma voor de topsector High Tech Systemen en Materialen en de daaraan gekopppelde activiteiten zijn gedefinieerd in drie programmalijnen: innovatie, human capital en (internationale) branding. De pijler human capital rich zich op meer en betere technici  die de hightech sector nodig heeft. De nadruk ligt daarbij op: 

  • Vergroten van de instroom in het technisch beroepsonderwijs
  • Verbeteren van de dynamische aansluiting op de veranderende behoefte van bedrijven
  • Ontsluiten van de kennis van opleidingsinstellingen voor laagdrempelige toepassingen voor verder leren in het kader van een Leven Lang Leren
  • Een aantrekkelijk klimaat creëren voor kenniswerkers uit het buitenland om in Nederland te komen en hier te blijven werken
  • Promoveren voor Nederlandse masters in technologie aantrekkelijker maken

hoger onderwijs.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogescholen

Hogescholen leiden tweederde van onze ingenieurs op. Ongeveer twintig hogescholen bieden technische hbo-opleidingen aan. Voor de technologische industrie zijn vooral de opleidingen Engineering (Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Mechatronica en Technische Bedrijfskunde) van belang. FME onderhoudt structureel contact met de hogescholen die deze opleidingen aanbieden. Dat doen we om de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt te optimaliseren.

Associate degree

Naast de opleidingen op Bachelor- en Masterniveau groeit het aanbod aan opleidingen voor Associate degree. Denk daarbij aan technische bedrijfskunde of mechatronica. Deze opleiding is in het bijzonder bedoeld voor werkenden die zich vanuit mbo-niveau ontwikkelen tot een hbo-niveau. 

Samenwerking

Veel hogescholen hebben lectoren in dienst die op het gebied van technologie en innovatie samenwerken met bedrijven. Die samenwerking manifesteert zich in de ontwikkeling van zogeheten Centers of Excellence. 

Studenten

  • Van de werknemers in de technologische industrie heeft 22% een hbo-achtergrond en dat percentage stijgt
  • Groei aantal hbo-studenten in technische opleidingen verwacht van 66.000 in 2010 naar 77.500 in 2025

 

download

FME Position Paper Internationale Studenten

Innovatie is het antwoord om op de middellange en lange termijn uit de crisis te groeien waar we nu in zijn beland. Vóór het uitbreken van de coronacrisis stond Nederland, mede dankzij de innovatiekracht van de hightech maakindustrie, op de vierde plek van de Global Innovation Index.

Download de Position Paper

 

Meer weten?
Hanneke AckermannProgrammamanager onderwijs