Samen werken aan verdienkracht

In onze clusters Gebouwde Omgeving, Agri & Food, Zorg en Energy leggen we gericht verbindingen tussen bedrijven, kenniscentra, klanten en financiers om ketenbrede oplossingen voor marktvragen te vinden. Daarbij zet FME in op structurele verbetering van subsidieregelingen en het zoeken naar alternatieve financieringskanalen.

Speerpunten

  • Actieagenda voor ketenbrede samenwerking
  • Netwerken voor kennisdeling
  • Gezamenlijke marktbewerking
  • Kennis over deelmarkten en klantvragen