Reorganisatiemanagement

FME zorgt voor een gestructureerde begeleiding bij bedrijven die willen of moeten reorganiseren.

Reorganisaties zijn vaak complexe trajecten waarbij tal van aspecten van organisatorische, veranderkundige, juridische, arbeidsvoorwaardelijke en proces-technische aard een rol spelen.

Al tijdens de voorbereiding kunnen wij je ondersteunen met het opstellen van een businessplan, het in kaart brengen van de diverse scenario’s. Naast het omzeilen van juridische valkuilen ondersteunen wij je bij het creëren van draagvlak onder stakeholders en het ontwerp van een nieuwe slagvaardige organisatie. Onze focus hierbij is de continuïteit en groei van uw organisatie.

Adviseurs van FME zorgen er voor dat reorganisaties binnen gestelde termijnen zorgvuldig en effectief worden worden afgerond. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van een gestructureerd plan. In dit proces wordt gezorgd voor voldoende draagvlak door afstemming met bijvoorbeeld medewerkers, OR, vakbonden, moedermaatschappij en eventuele andere stakeholders.

Rollen FME 

Afhankelijk van situatie kan FME de volgende taken vervullen:

  • Sparringpartner
  • Advies
  • Businessplannen
  • Organisatieontwerp
  • Uitwerken van plan van aanpak
  • Begeleiding van opzet en uitvoering van de organisatiewijzigingen
  • Klankborden van scenario's en mogelijke gevolgen hiervan
  • Ondersteunen bij onderhandelingen (met onder andere vakbonden)
  • Mediation 
Meer weten?
Annemil KaethovenBedrijfsadviseur