Ecodesign: verbeter milieuprestaties

Bij ecodesign wordt in de hele productieketen – van grondstof tot afval – gekeken naar mogelijkheden om de milieuprestaties van een product te verbeteren. Milieu speelt dan mee in ontwerpbeslissingen, naast aspecten als kwaliteit, functionaliteit en esthetiek. Ecodesign biedt kansen voor ondernemers.

In Europa is de Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG van kracht. Deze richtlijn stelt eisen aan energiegerelateerde producten. Producten die vallen onder de Richtlijn Ecodesign moeten aan alle wettelijke eisen voldoen. Pas dan kan een product worden voorzien van een CE-markering. En zonder CE-markering mag een product niet worden afgezet op de Europese markt.

Ecodesign is erop gericht al in de ontwerpfase ervoor te zorgen dat de milieubelasting van een product tijdens productie, gebruik en recycling wordt geminimaliseerd. FME heeft voor mechanische producten daar in samenwerking met de NEN, Metaalunie en NRK een methode voor ontwikkeld. Dit is de Nederlandse praktijknorm voor Ecodesign.

In Europa is ook de Richtlijn 2010/30/EG voor energylabeling van kracht. Deze richtlijn stelt eisen aan de etikettering van een groot aantal energiegerelateerde producten. We noemen hier een paar voorbeelden van producten waarvoor een energielabel verplicht is: lampen, wasmachines, koelkasten, verwarmingsketels. 

Inzet FME

Ecodesign en Energylabeling hebben betrekking op producten. De discussies hierover vinden vooral plaats in Brussel. Via de Europese koepelorganisatie Orgalime is FME betrokken bij dit proces. Behalve FME zelf, vervullen ook de met FME verbonden branches een belangrijke rol in de processen rond ecodesign en energelabelling.

Meer informatie

In een Circulaire Maakindustrie worden producten en onderdelen niet weggegooid of laagwaardig gerecycled maar, na controle en bewerking, opnieuw hoogwaardig ingezet. Dit betekent een ingrijpende verandering van de huidige wijze van produceren en verkopen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website circulairemaakindustrie.nl