Juridisch advies bij Smart Industry

FME kan je helpen bij de vraag hoe je je innovaties en producten kunt beschermen. We kunnen dit doen tegen een ledenuurtarief van € 230,-.

Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals technische uitvindingen, vormgeving, merken en software. Een intellectueel eigendomsrecht geeft aan de rechthebbende een tijdelijk en voor een bepaald gebied geldend exclusief exploitatierecht. De houder van een octrooi mag zijn uitvinding als enige exploiteren en de maker van software mag deze als enige openbaar maken en verveelvoudigen. Door de exploitatie van de nieuwe creatie zelf ter hand te nemen of deze te verkopen of er een licentie op te verlenen, kan een bedrijf investeringen terugverdienen en wordt innovatie bevorderd.

Bedrijven in de technologische industrie  opereren in de vierde industriële revolutie. Nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het productie– en distributieproces leiden tot nieuwe vragen over toepasselijkheid en bescherming van intellectueel eigendom, bijvoorbeeld in geval van 3D-printing of big data.

FME Advocaten kunnen je vertellen welke wettelijke en contractuele mogelijkheden er zijn om nieuwe technologieën te beschermen en bieden desgevraagd ondersteuning bij het opstellen van contracten en bij correspondentie met partijen die zélf inbreuk maken op intellectueel eigendomsrecht of die bedrijven daarvan betichten.