Duurzaam ondernemen

Kostenbeheersing, nieuwe kansen en een goed imago. Dat zijn voor veel bedrijven in de technologische industrie redenen om duurzaam te ondernemen. Is jouw bedrijf al duurzaam?

Duurzaam ondernemen is integraal onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. Vaak starten bedrijven daarmee om:

 • Kosten te besparen door het terugdringen van energie- en grondstoffenverbruik 
 • Een aantrekkelijk werkgever te zijn
 • In te spelen op de vraag van de klant die duurzaam wil inkopen
 • Nieuwe markten aan te boren met innovatieve duurzame producten

Voor het benutten van kansen wordt het belangrijker dan ooit dat bedrijven zich realiseren dat zij alleen duurzaam winstgevend kunnen zijn, als zij zich bewust zijn van de brede context waarin ze opereren. De waardering van stakeholders voor de beslissingen van de ondernemer, heeft een grote invloed op de legitimiteit en duurzame winstgevendheid van bedrijven.

Extra ambitie

Voor FME-branches en -lidbedrijven is het voldoen aan  (internationale) wet- en regelgeving de basis. Veel bedrijven hebben een extra ambitie: duurzaam ondernemen. Een bedrijf dat duurzaam onderneemt, streeft naar maximaal inzicht in de milieu-impact van zijn productieproces en producten. Dat geldt zowel lokaal als internationaal. Die kennis vertaalt het bedrijf in acties. Duurzaam ondernemen raakt niet alleen eigen processen en de producten, maar ook processen van klanten en toeleveranciers. Kiezen voor en implementeren van een bepaalde duurzaamheidsoptie is het meest effectief als dat samen met andere bedrijven in de keten wordt gedaan. Ook de samenleving stelt steeds hogere eisen aan het bedrijfsleven waar het gaat om duurzaamheid. Voor bedrijven is het belangrijk om te kunnen voldoen aan de eisen van hun klant of hier zelfs het voortouw in te nemen. Oog voor continu verbeteren geldt voor elke onderneming; ook op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit levert kansen op.

Inzet FME

FME behartigt jouw belangen als ondernemer op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), onder meer door ondersteuning en advisering. Dat doen we onder andere op de volgende onderwerpen:

 • Duurzaam inkopen
 • Cradle to Cradle/WEEE directive
 • Implementatie EuP richtlijn door achterban
 • Erkende sectormaatregelen voor energiebesparing
 • FME-branchevoorlichting
 • FME Clusters Bebouwde Omgeving en Energy
 • Internationale activiteiten/Cleantech Holland
 • Sociale aspecten (arbo, onderwijs en arbeidsmarkt)
 • Voorlichting aan FME-lidbedrijven
download

Duurzaamheidskompas

Handboek voor alle bedrijven in de technologische industrie die een stap verder willen zetten op het gebied van duurzaamheid. Exclusief voor FME-leden

Download