arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

EU akkoord met garantiestelling kredietverzekeringen

Nieuws
26 mei 2020

De Europese Commissie geeft groen licht aan de Nederlandse garantieregeling om de kredietverzekeringsmarkt te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus. De Commissie concludeert dat de regeling past binnen de Europese staatssteunregels en helpt om de economische gevolgen van de uitbraak te beheersen.

Achter de schermen is in de afgelopen weken hard gewerkt om een garantieregeling van de grond te krijgen. FME heeft zich daarvoor al vroegtijdig sterk gemaakt bij beleidsmakers in Den Haag en Brussel. Al in de tweede helft van maart kwamen vanuit de FME-achterban verontrustende signalen over het halveren of zelfs beëindigen van kredietlimieten.

Beschermen van bedrijven

Door de Nederlandse Staatsgarantie moeten kredietverzekeringen voor alle bedrijven beschikbaar blijven. Dat is belangrijk, want kredietverzekeringen beschermen bedrijven tegen het risico dat hun klanten niet betalen. Jaarlijks maken tienduizenden bedrijven, van klein tot groot, gebruik van kredietverzekeringen. Deze fungeren daarmee als smeerolie van de economie.

Geen onnodige verzwakking liquiditeitspositie

Vanwege de economische impact als gevolg van het coronavirus groeit het risico dat verzekeraars zich genoodzaakt voelen om kredietverzekeringen te verlagen of zelfs niet meer bereid zijn om deze af te sluiten. De garantiestelling vanuit de Staat moet dit risico minimaliseren. Dit betekent dat bedrijven niet vooraf hoeven te betalen als zijn goederen of diensten afnemen, waardoor hun liquiditeitspositie niet onnodig verzwakt. Bovendien wordt voorkomen dat de handelsstroom in de gehele keten stagneert, dat werkgelegenheid verloren gaat en dat het herstarten van de economie ná de crisis niet onnodig vertraging oploopt.

De regeling houdt in dat kredietverzekeraars aan de Nederlandse Staat hebben toegezegd dat zij hun huidige niveau van bescherming zullen handhaven ondanks de economische moeilijkheden waarmee bedrijven kampen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De regeling dekt handelskrediet dat tot eind dit jaar ontstaat en staat open voor alle kredietverzekeraars in Nederland. Het garantiemechanisme waarborgt risicodeling tussen de kredietverzekeraars en de Staat tot een bedrag van 1 miljard euro en voorziet in een extra vangnet dat zo nodig kan oplopen tot 12 miljard euro.

Meer informatie en een reactie van Eurocommissaris Vestager van Mededigingsbeleid is te vinden op de website van de Europese Commissie

Sluiten