arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

Nieuws
27 maart 2020

Door de coronacrisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Er komen minder orders binnen, bestaande orders worden ingetrokken en fabricage ligt stil door stokkende aanvoer van onderdelen (bijvoorbeeld uit China) of protectionisme dat de kop opsteekt. Dit terwijl een derde van ons nationaal inkomen, veel mki’ers en circa. 2,3 miljoen banen afhankelijk zijn van internationale handel.

Verruiming mogelijkheden exportkredietverzekeringen

Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden verruimt de overheid vanaf 26 maart de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen.

"Dit biedt veel bedrijven de mogelijkheid om internationaal te blijven opereren in deze onzekere tijden."

Actieplan internationale handel

De maatregelen werden bekend gemaakt na afloop van een door de ondernemersorganisaties opgezette conference call - met vele internationaal opererende bedrijven (van klein tot groot) en branches - over de problemen waar zij op dit moment tegenaan lopen.

Naast verruiming van de exportkredietverlening hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken om in Europees verband te werken aan onder andere:

  • Het tegengaan van protectionisme (onder meer bij de handel in medische goederen).
  • Een soepeler grensoverschrijdend vervoer van essentiële goederen binnen de EU.
  •  Soepel verkeer van arbeidsmigranten
  • Het maximaal benutten van de financiële middelen die er beschikbaar komen (onder andere vanuit de EU, de EBRD, de Wereldbank en het IMF). 
  • En het zoveel mogelijk open houden van internationale vervoersstromen.

Alle maatregelen moeten ook een plek krijgen in een nieuw Actieplan dat nu wordt uitgewerkt en waarbij ook vooruit gekeken wordt naar de fase na de acute coronacrisis. 

Nieuwe maatregelen voor verruiming van exportkredieten

De nieuwe maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen er kortgezegd op neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden gedekt. Eerder werden alleen exportkredietverzekeringen langer dan 2 jaar gedekt, nu ook korter dan 2 jaar. Daarnaast komt er een verruiming van de mogelijkheden voor binnenlandse dekking, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook worden procedures verruimd en versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt. Door het maatregelenpakket kunnen door bedrijven meer risico’s worden afgedekt dankzij de staatsgaranties. Zo blijft de internationale handel beter op gang en kan verlies van export en banen worden voorkomen in aanvulling op het eerdere economische noodpakket dat het kabinet al heeft gepresenteerd. Gewerkt wordt nog aan een verdere versnelling van de doorlooptijden bij de exportkredietverzekeringen.

Tegen protectionisme

Sigrid Kaag: "Terecht is er nu alle aandacht voor de volksgezondheid. Maar ook economisch zijn er noodmaatregelen nodig. We versoepelen en verruimen daarom de exportkredietverzekeringen. Dat is voor het bedrijfsleven heel belangrijk, ondernemingen kunnen daardoor blijven investeren en opereren ondanks de ongelofelijk moeilijke omstandigheden nu. Intussen blijven we ook kijken wat er nog meer nodig is in tijden van het coronavirus."

Reactie FME

FME-voorzitter: Ineke Dezentjé Hamming: "De technologiesector is sterk internationaal verstrengeld. Veel FME-lidbedrijven zijn afhankelijk van internationale handel via import en export. We zijn daarom zeer verheugd dat de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen zijn verruimd en dat er in Europees verband wordt gewerkt aan meer maatregelen om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden. Dit biedt veel bedrijven de mogelijkheid om internationaal te blijven opereren in deze onzekere tijden."

Sluiten