arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Fijnstof meten met smart city armaturen

22 februari 2019
Alexia

Sustainder heeft in Hilversum de eerste sensoren geplaatst om lokaal fijnstof te kunnen meten via smart city armaturen. De nieuwe ‘airquality cassettes’ zijn voorzien van sensoren om realtime fijnstof en stikstofoxide (NOx) in de buitenlucht te meten. De slimme armaturen zijn eind 2018 al geplaatst als onderdeel van de Mediamile in Hilversum. Het toevoegen van deze oplossing past bij de ambities van de Gemeente Hilversum om de openbare ruimte verder te verslimmen

Airquality cassettes

De airquality cassettes bieden de mogelijkheid om op een betaalbare en toegankelijke manier de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te monitoren. De beschikbare infrastructuur van openbare verlichting en de connectiviteit maken lantaarnpalen ideale objecten om een fijnmazig netwerk van meetstations te creëren. De airquality cassettes zijn beschikbaar voor de slimme armatuur Alexia en binnenkort ook voor Anne. Deze oplossing geeft weer hoe Sustainder is voorbereid op de modulaire toekomst van vaste smart city infrastructuur.

Samenwerking met RIVM

De ontwikkeling van de airquality cassettes maakt onderdeel uit van een nauwe samenwerking met het RIVM. Samen met burgers en bedrijven is het RIVM een innovatieprogramma gestart om het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit aan te vullen met onder andere sensor-data. Het doel is om een realtime, dekkend beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in Nederland. De sensoren van Sustainder worden aangesloten op het data-portaal van het RIVM.

Sluiten