arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

FME doet voorstel hoe om te gaan met inspectie en keuring van technische installaties in coronatijd

11 mei 2020

In navolging van een gezamenlijke brief aan het Rijk over het borgen van continuïteit van technische installaties, ondertekend door heel aantal van onze branches en Techniek Nederland, doet FME hierop voortbordurend een voorstel hoe om te gaan met inspectie en keuring van technische installaties tijdens de coronacrisis.

Er is namelijk onduidelijkheid ontstaat in de markt over wettelijke keuringstermijnen, het verlopen van certificaten voor personen, ondernemingen en systemen en de handhaving erop. We gaan graag met het Rijk, keuringsinstanties en relevante marktpartijen in de installatiesector in gesprek om heldere en uniforme afspraken te maken hierover. FME heeft alvast een overzicht gemaakt van relevante keuringen en inspecties van technische installaties in gebouwen en geven een eerste advies hoe hier praktisch mee omgegaan kan worden.

Met deze inzet geven we invulling aan de ondertekening van de verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’, waarin branches en opdrachtgevers samen verklaren werkzaamheden zoveel mogelijk door te willen laten gaan. FME is hier één van de ondertekenaars van en maakt zich hard voor continuering van werkzaamheden in de gehele bouw- en installatieketen.

Sluiten