arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

FME-reactie op ultimatum vakbonden cao Metalektro

10 december 2020
Gesprek aan tafel

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, die namens de werkgevers met de vakbonden onderhandelt voor een nieuwe cao Metalektro, heeft maandag 7 december een ultimatum van de vakbonden ontvangen. Vanmorgen heeft FME de bonden laten weten niet met hun eisen in te stemmen. De vakbonden hebben in hun ultimatum hun eindbod ingetrokken en zijn teruggegaan naar hun oorspronkelijke voorstellen, waaronder de looneis van 5%.

FME betreurt het dat er nog geen cao akkoord ligt. De werkgevers hebben een evenwichtig, fatsoenlijk en verantwoord cao voorstel gedaan aan de vakbonden, dat recht doet aan het herstelvermogen van bedrijven én aan de (werkgelegenheid van) werknemers. “Door de coronacrisis zijn de Metalektro bedrijven teruggevallen tot een productie- en omzetniveau van 5 jaar geleden”, zegt hoofdonderhandelaar Maurice Rojer. “Uit onderzoek blijkt ook dat maar liefst 80% van de bedrijven in de sector komend jaar nog met forse vraaguitval en omzetdaling blijft kampen, waardoor bedrijven soms zelfs mensen naar huis moeten sturen”.

Herstellen van de crisis

Het voorstel dat FME namens de werkgevers heeft gedaan is ondersteunend aan het herstellen en doorkomen van de crisis en komt zowel werknemers als werkgevers ten goede. Op dit moment is er nog geen akkoord voor een nieuwe cao Metalektro. FME stelde loonsverhogingen van 1% in 2021 en 1,25% in 2022 voor. Dat is bovenop het akkoord op de pensioenregeling dat al met de vakbonden gesloten is. Werkgevers gaan extra investeren in de pensioenen van de medewerkers, door de werkgeversbijdrage met 1,18% in 2021 en 0,39% in 2022 te verhogen. Het akkoord op de pensioenregeling blijft van kracht.

Ook stelde FME ruimere mogelijkheden voor om roosters en werktijden te optimaliseren en wilden de werkgevers in de nieuwe cao de jeugdschalen afschaffen om jongeren tot 21 jaar beter te kunnen belonen. Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te blijven bevorderen wilde FME het Generatiepact voortzetten. En voor werknemers die 3 jaar eerder willen stoppen met werken, was FME bereid afspraken te maken over een sectorale regeling die dat mogelijk maakt.

Waarde

Rojer: “Ik betreur het verschil in opvatting over de waarde van ons voorstel voor de medewerkers. Zij zijn de drijvende kracht achter herstel. Juist daarom willen de werkgevers de komende twee jaar een loonsverhoging van 2,25% doorvoeren en zullen ze een hogere bijdrage aan de pensioenregeling van 1,57% betalen. Dit is in het belang van de werknemers én van de wendbaarheid van de bedrijven waarbij ondernemers de kosten kunnen dragen en tegelijkertijd, samen met hun mensen, kunnen herstellen van de crisis."

FME is altijd bereid met de vakbonden te verkennen hoe de onderhandelingen kunnen worden voortgezet.

Sluiten