arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

FME steunt publieksactie rondom stikstofregelgeving in de bouwsector

28 oktober 2019

FME ziet dat de stikstofproblematiek problemen veroorzaakt bij de bouw, mobiliteit en landbouwsector. Het kabinet moet deze problemen niet voor zich uit schuiven tot december, maar zo spoedig mogelijk oplossen. Met name voor de bouw is een (desnoods tijdelijke) oplossing noodzakelijk. De werkvoorraad in de bouw droogt op. Dit kan leiden tot faillissementen en ontslagen. Nederland creëert hiermee haar eigen crisis.

​FME constateert drie problemen:

 1. Alle bedrijven die toeleveren aan de bouw krijgen het ook moeilijk
  De bouw en installatiesector is groot. FME benadrukt dat het ook gaat over alle bedrijven die toeleveren aan de bouw, mobiliteit en agrosector. Al deze bedrijven dreigen in de problemen te komen als de bouw stagneert. Van de FME-leden levert circa 40% aan de bouw, het is dus een acuut gezamenlijk probleem waarvoor snel oplossingen nodig zijn.
   
 2. Rem op groei van de technologische industrie zelf
  FME-lidbedrijven die zelf willen bouwen, renoveren of uitbreiden krijgen te maken met stagnatie bij de vergunningen. De stikstofproblematiek belemmert de groei van onze sector.  
   
 3. Grote vertraging voor klimaatdoelen
  De aanleg van duurzame woningen, infrastructuur voor energie zoals zonn-energie en en windmolenparken, het elektriciteits- en gasnetwerk en bedrijven die zelf willen verduurzamen en een vergunning nodig hebben, lopen maanden achterstand op. Dit heeft een grote remmende werking op het behalen van de klimaatdoelen in 2030.

Publieksactie 30 oktober

Wij ondersteunen daarom de publieksactie op woensdag 30 oktober op het Malieveld in Den Haag. Met deze actie wordt de politiek opgeroepen om de ernst van de problemen te erkennen en een crisis te voorkomen, direct in actie te komen, tijdelijke oplossingen te introduceren voor vergunningen in de bouw en het bedrijfsleven hier intensief bij te betrekken. FME heeft het manifest mede ondertekend en ondersteunt daarmee de publieksactie op woensdag 30 oktober in Den Haag en het manifest.

Sluiten