arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Formatie 2021

Tweede Kamer

De kabinetsformatie is een van de belangrijkste en invloedrijkste processen voor het bestuur van Nederland. De regeringscoalitie geeft immers 4 jaar lang kleur aan al het beleid dat het kabinet maakt en uitvoert. FME zet zich in om de belangen, zorgen en kansen van de technologische industrie een zwaarwegende rol te geven bij de overwegingen van de onderhandelende partijen.

Strategische Technologie- en Industriestrategie

Nederland staat voor enorme economische en maatschappelijke uitdagingen. Een volgend kabinet moet de economische basis op orde krijgen om een diepgaande crisis het hoofd te bieden. Productiviteit en innovatiekracht moeten omhoog en Nederland moet concurrerend, weerbaar, sociaal-inclusief en duurzaam zijn. Een strategisch technologie- en industriebeleid is de kern van deze opgave. FME ziet drie kern succesfactoren die fundamenteel zijn in een succesvol technologie- en industriebeleid:

  • Economische succesfactor: een nationale groeicommissie
  • Sociale succesfactor: een doorbraak op Leven Lang Ontwikkelen
  • Kennis succesfactor: een technologieberaad

Meer over onze inzet kun je lezen in onze Position Paper Nationale Technologie - en industriestrategie.

Lees de Position Paper
Sluiten