arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Heb je een partij hulpmiddelen? Meld het ons!

25 maart 2020
Mondmasker naaien

Het ministerie van VWS heeft een 'Landelijk Consortium Hulpmiddelen' opgericht met om verschillende medische hulpmiddelen, waaraan een tekort gezamenlijk dreigt, gezamenlijk in te kopen. FME is hierbij nauw betrokken.

Hulpmiddelen

Het gaat vooralsnog om de volgende producten:

 • FFP1-, FFP2- en FFP3-maskers
 • Protectiejassen
 • Spatbrillen
 • Schorten
 • Chirurgische maskers
 • Onderzoekshandschoenen
 • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
Bekijk de specificaties

Vanuit de gehele gezondheidszorg is er immers een zeer grote vraag naar deze materialen, terwijl de schaarste aan de aan de aanbodkant internationaal groot is. FME leidt de verschillende partijen die oplossingen hebben door richting dit Consortium.

(Lid)bedrijven die hulpmiddelen willen aanbieden worden verzocht om aanbiedingen uit het binnen- en buitenland te melden bij zorg@fme.nl. Het gaat specifiek om grote volume aanbiedingen. Het consortium wil voorkomen dat producten worden aangeboden tegen woekerprijzen, en niet aan de juiste kwaliteitseisen voldoen.

Via onze website van FME houden we je op de hoogte van de belangrijkste informatie over de voortgang van de inkoop van hulpmiddelen. 

Update (26 maart)

 • Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft significant resultaat geboekt. Sinds vorige week hebben we miljoenen maskers, handschoenen, schorten en veiligheidsbrillen naar Nederland gehaald en inmiddels ter beschikking gesteld aan de regio’s (ROAZ/GHOR).
 • Bovendien hebben we een goed gevulde pipeline. We hebben goede afspraken kunnen maken op basis waarvan we weten: er is nog veel extra materiaal naar Nederland onderweg. We doen er alles aan om deze materialen zo snel als mogelijk ter beschikking te stellen van de regio’s.

Meer informatie over de beschermingsmiddelen vind je hier. 

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Het ministerie van VWS heeft een 'Landelijk Consortium Hulpmiddelen' opgericht met om verschillende medische hulpmiddelen, waaraan een tekort gezamenlijk dreigt, gezamenlijk in te kopen.

 • Daarom maakten we afspraken over welke hulpmiddelen het gaat.
 • Daarom kopen we die hulpmiddelen samen in, met aandacht voor prijs en kwaliteit.
 • Daarom hebben we inzicht in de landelijke, dagelijkse behoefte aan hulpmiddelen.
 • Daarom maakten we afspraken over de verdeling van de beschikbare hulpmiddelen en over de distributie ervan.

Kwaliteitseisen

Het consortium hecht er aan dat de hulpmiddelen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. In de richtlijnen staan de kwaliteitseisen van de producten. Het is belangrijk voor de veiligheid van het zorgpersoneel dat de hulpmiddelen die worden gebruikt door hulpverleners en zorgprofessionals aan die eisen voldoen.

Verdeling van goederen

GGHD/GHOR en ROAZ bepalen de verdeling van de goederen. Het consortium heeft de bevoegdheid om contracten te sluiten voor geheel Nederland en ook om de goederen te distribueren over Nederland. Dit geldt alleen voor de bovengenoemde producten. De leveranciers worden hier door hun koepels van op de hoogte gebracht.

Sluiten