arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Het netwerk van DALI

23 maart 2016
Datawatt

Enexis is één van de grote Nederlandse netbeheerders. Maatschappelijk gezien wordt van netbeheerders verwacht dat zij weten wat er in haar netten speelt. Onderdeel van dit proces is het gebruikmaken van slimme netten, zogenaamde smart grids. Datawatt is een van de geselecteerde bedrijven om de netten van Enexis slimmer te maken.

Smart grids

Datawatt is al vele jaren actief op het gebied van smart grids, niet alleen het slimmer maken van de netwerken door het toevoegen van intelligentie zoals sturing, monitoring en alarmering is belangrijk voor de moderne netbeheerder. Ook het integreren van hardware en de communicatie en presentatie van data vanuit het netwerk is een belangrijk onderdeel. Datawatt heeft zich op dit vlak zich al in veel projecten heeft bewezen. Dit heet het slimmer maken van netwerken oftwel de zogenaamde smart grids.

"In een groot gedeelte van de hoog- en middenspanningsstations in het netwerk van Enexis is al slimme automatisering aanwezig. Het DALI project gaat om een uitrol in het laagspanningsnetwerk."

DALI project

In het kader van dit proces is Enexis begonnen met het DALI project met als uiteindelijk doel het observeren van alle netstations, in totaal 35.000 stuks in 2020. Om dit te realiseren is een pilot gestart om hiermee ervaring op te doen. Wim Ploem, projectleider van het DALI project bij Enexis Asset Management: "In een groot gedeelte van de hoog- en middenspanningsstations in het netwerk van Enexis is al slimme automatisering aanwezig. Het DALI project gaat om een uitrol in het laagspanningsnetwerk.

Deze toepassing heeft drie belangrijke voordelen:

  1. Meer invloed voor gemeenten
  2. Sneller storingen verhelpen
  3. Dankzij de big data-analyse die het systeem levert, kan beter worden ingespeeld op de komende veranderingen

DALI-box

De oplossing die Datawatt heeft ontwikkeld bestaat uit een zogenaamde DALI-box. De box verzamelt alle data van de locatie en verstuurt het naar een centraal systeem. Via Stream, een moderne HTML5 webapplicatie, wordt alle data realtime verzameld en verwerkt tot waardevolle procesinformatie. De big data uit het veld wordt gecombineerd met andere beschikbare gegevens waardoor het netwerk inzichtelijker wordt en Enexis haar maatschappelijke verantwoording kan optimaliseren. De weergave van de data kan op diverse manieren worden aangeboden, zoals via webscada, Google maps, grafieken of rapportages maar ook in Excel downloads.

Sluiten