arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Het nieuwe pensioenstelsel komt er (bijna) aan

23 juni 2020
Pensioen

Minister Koolmees heeft zijn hoofdlijnennotitie met de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Nu is het nog wachten op de goedkeuring van het FNV-ledenparlement op 4 juli.

Nieuwe pensioencontract

Door de modernisering van ons pensioenstelsel sluit het stelsel straks weer goed aan bij de maatschappelijke behoeften en financiële markten. In de uitwerking van het akkoord staat het nieuwe pensioencontract centraal. We zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij. De hoofdlijnennotitie is te lezen op de website van de Rijksoverheid. 

 • Premieovereenkomst met leeftijdsonafhankelijke vlakke premie. De premie is de arbeidsvoorwaardelijke toezegging, niet de uitkering
 • Stabiele meerjarige premie (fiscaal max 33%, ex risico-opslag)
 • Persoonlijk en transparant pensioenvermogen, geen pensioenaanspraken
 • Jong en oud krijgen faire opbouw die past bij premie, geen doorsnee-opbouw
 • Collectieve beleggingen met leeftijdsafhankelijke toekenning beleggingsrendementen
 • Pensioenvermogen ademt jaarlijks mee met economie
 • Via solidariteitsreserve demping van schokken tussen generaties, maar minder dan nu
 • Verwacht pensioen berekenen op basis (projectie)rendement, in plaats van rekenrente
 • Grotere kans op koopkrachtig pensioen dan nu

Centrale regels en richtlijnen voor cao-partijen bij overstap

Bij de overstap naar het nieuwe stelsel wordt straks zoveel mogelijk centrale guidance gegeven aan cao-partijen. Er komt een wettelijk verankerd transitiekader met regels voor de overstap, waaronder:

 • Bestaande aanspraken en rechten oud contract invaren in nieuw contract, tenzij er ‘onevenredig nadeel’ zou zijn
 • Werkenden zullen in veel gevallen voordeel hebben door overstap op nieuw stelsel. Bij nadeel wordt adequaat gecompenseerd; dat kan onder andere uit pensioenvermogen fonds
 • Uitgangspunt is dat premies niet stijgen door de overstap

Tijdspad

 • Wetgevend proces van start in 2021 en gereed in 2022
 • Overstappen naar nieuw pensioenstelsel tussen 2022 en 2026
 • Cao-partijen kiezen contract en moment overstap, samen met pensioenfonds

Zodra daar meer over bekend is zullen wij ook berichten over andere onderdelen uit het pensioenakkoord. De uitwerking van de verlenging van de vrijstellingsregeling voor pensioenverlagingen en regels over de vrijstelling van de RVU-heffing bij ‘zwaar werk’ worden binnenkort verwacht.

Sluiten