arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Impact coronavirus op de technologische industrie

Nieuws
11 februari 2020

FME verwacht dat de eventuele economische impact van het coronavirus op de technologische industrie groter zal zijn dan op de gehele economie, omdat de waardeketens van deze goederen sterk internationaal vervlochten zijn.

De Nederlandse technologische industrie wordt vooral blootgesteld aan het risico dat Chinese toeleveringen stoppen of flink vertragen. Maar de bedrijven kunnen ook te maken krijgen met een afnemende vraag naar hun producten in China, waardoor Nederlandse toeleveranciers van producten voor Chinese consumptie in de knel komen te zitten. De totale impact van eventuele gevolgen van de Chinese maatregelen om het coronavirus in te dammen, is het grootst bij de bedrijven in machine-industrie.

De blootstelling van de technologische industrie aan ontwikkelingen in de Chinese economie

 

De cirkels geven de impact aan op de productie; hoe groter de cirkel, hoe groter de impact op de productie van de Nederlandse industrieën.

Binnengekomen meldingen bij het meldpunt coronavirus

De bedrijven die contact hebben opgenomen met het FME-meldpunt geven aan dat de productie niet, of in mindere mate, kan plaatsvinden en dat het vervoer van producten richting klant of naar de productiefaciliteit in Nederland soms onmogelijk is. Met name de productie en het transport van printplaten in China levert problemen op voor de Nederlandse technologische industrie, omdat veel van dit soort bedrijven gevestigd zijn in de provincie Habei. Door deze beperkingen wordt tijdige levering van producten verhinderd en staan de toeleveringsketens onder druk. De gemelde vertragingen lopen uiteen van 2 weken tot meerdere maanden.

De potentiële impact is het grootst in de machine-industrie, gevolgd door de hardware computer en ICT-bedrijven en de bedrijven die elektrische apparaten maken. De gevolgen kunnen per bedrijf enorm verschillen. Sommige bedrijven kunnen de schade beperken, omdat zij veel extra voorraad hebben en dus kunnen blijven leveren. Sommige bedrijven kunnen hun productie tijdelijk elders laten doen, bijvoorbeeld in een ander land.

scan

FME-meldpunt coronavirus

Ervaart jouw bedrijf ook nadelige gevolgen (import / export / productie) naar aanleiding van het coronavirus?

Meld jouw ervaring

Sluiten