arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Wij zijn bezig met een aanvraag milieuvergunning maar nu wordt gevraagd om aan te geven wat onze emissie is aan NOx, omdat wij niet zo ver zitten van een natuurgebied (Natura 2000) Wet natuurbescherming. Moeten wij aan dat verzoek voldoen?

FAQ Exclusief voor leden
Laatst gewijzigd 4 februari 2021

Meer over Milieu

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten