arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Koninklijke Marine en Thales schrijven geschiedenis met vernieuwende civiel/militaire samenwerking

23 november 2016

Op het terrein van de marine in Den Helder hebben de Koninklijke Marine en Thales Nederland hun handtekening gezet onder een strategische samenwerkingsovereenkomst. De marine en Thales gaan samenwerken op het gebied van instandhouding van de door Thales geleverde sensoren en systemen. Door de samenwerking vergroot de continuïteit en innovatiekracht van beide partijen.

Luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk: ‘’Deze vergaande samenwerking geldt als een blauwdruk voor een slimme civiel/militaire samenwerking. Binnen Defensie wordt met veel belangstelling gekeken naar dit resultaat. Juist omdat we zo complementair aan elkaar zijn hebben we er vertrouwen in dat de samenwerking veel voordelen oplevert.’’

Gerben Edelijn, CEO van Thales Nederland: ‘’Met deze overeenkomst gaan we intensiever samenwerken, zijn we flexibeler en kunnen we dus ook sneller schakelen in een snel veranderende wereld. Het biedt voor Thales kansen om zowel onze Nederlandse klant als onze export klanten beter te kunnen bedienen.’’

In oktober 2014 tekenden de Koninklijke Marine en Thales de intentieverklaring en sindsdien is er hard gewerkt om de beoogde samenwerking inhoud en vorm te geven. De teams van de Directie Materiele Instandhouding (DMI) van de marine en Thales zijn een nieuwe weg ingeslagen, waarvan de route nog ontdekt moest worden.

In de bedrijfsvoering moest synergie gevonden worden. En de capaciteiten, kennis en kunde werden gebundeld. Het gezamenlijk inzetten van elkaars mensen en middelen. Het samenwerken aan prestatie verbetering richting de Nederlandse marine en de exportklanten van Thales. Gericht op hogere beschikbaarheid van de schepen, tegen lagere kosten en daarmee hogere klantentevredenheid van de marines.

Werkgelegenheid

Samenwerking betekent op termijn een positieve impuls voor de werkgelegenheid bij alle betrokken partijen. Slimmer samenwerken betekent in dit geval het verder bundelen van capaciteiten, kennis en kunde. Zo kunnen we samen beter  presteren naar zowel de Koninklijke Marine als marines wereldwijd. Klanttevredenheid staat hierbij centraal. Hierbij kun je denken aan nieuwe systemen voor aan boord van de schepen en opdrachten voor instandhouding van deze systemen.

Directie Materiële Instandhouding

Het hoogwaardige, moderne en robuuste materieel van de Koninklijke Marine wordt door de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van de marine onderhouden en gemodificeerd. Hier werken specialisten aan de hightech installaties: voortstuwing, elektronica en wapensystemen aan boord. De DMI is verantwoordelijk voor het onderhoud van de onderdelen en systemen van een schip: scheepscasco, platformsystemen, sensorsystemen, wapensystemen en communicatiesystemen. Ze voert hieraan preventief onderhoud, correctief onderhoud en modificaties uit. De DMI faciliteert op het gebied van bevoorrading alle activiteiten met betrekking tot voorraadmanagement, inkoop, opslag en fysieke distributie.

Thales Nederland

Thales Nederland BV is de Nederlandse vestiging van de internationale Thales Group. In Nederland werken ongeveer 1.800 medewerkers in de vestigingen in Hengelo, Huizen, Delft en Eindhoven. Thales Nederland is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en integratie van complexe high tech systemen voor de defensie, transport en veiligheidsindustrie zoals radar, command & control, OV chipkaart, communicatiesystemen en cybersecurity.

Sluiten