arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Kwartet innovaties bij Machinefabriek Boessenkool

20 juli 2016
Machinefabriek Boessenkool

Met de bouw van alweer een nieuwe hal voor de productie van vliegwielen voor opslag van energie, het doorontwikkelen van de agrarische drone, het uitvoeren van veldtesten met de elektrische trekker en de bouw van de eerste machine voor het scheiden van spuitbussen onder de naam De Spray, is Machinefabriek Boessenkool uit Almelo op vele fronten actief.

"We hebben in alle vier innovaties de afgelopen jaren fors geïnvesteerd, dus het wordt nu wel een keer tijd dat we de revenuen gaan plukken. Maar ik weet natuurlijk ook wel dat je eerst moet zaaien en daarna pas kunt gaan oogsten." Eelco Osse, directeur-eigenaar van onder andere Machinefabriek Boessenkool, kijkt met een redelijk vertrouwen naar de toekomst. "Gelukkig hebben we naast alle spin-offs en ontwikkelingen het ‘normale' werk in de fabriek. Dat heb je absoluut ook nodig anders kun je niet investeren in dergelijke langlopende projecten."

Topjaar

Machinefabriek Boessenkool (48 fte's) draaide in 2015 een topjaar met een omzet van 8,2 miljoen euro. In 2009 lag dit op circa 3. "Jaarlijks groeien we gemiddeld met 15 procent met soms een uitschieter zoals in 2013, waar we een plus van 40 procent behaalden." Dit jaar is het echter wel even wat anders. "We zaten met zo'n 40 procent van onze omzet direct en indirect in de olie- en gaswereld. Hiervan is door de oliecrisis, want zo mag je deze periode echt wel omschrijven, 30 procent verdwenen." En dat het heftig is in de olie- en gaswereld merkt bijvoorbeeld ook olieconcern Shell. In mei maakte Shell bekend dat er wereldwijd 2.200 banen verdwijnen door de aanhoudende lagere olieprijs. Wereldwijd betreft het zelfs honderdduizenden banen. Ook het bedrag dat wordt uitgetrokken voor investeringen is gekelderd naar een vijfde van het normale jaarlijkse investeringsbedrag, dat ligt rond de 50 miljard euro.

Vliegwielen 

Kijkend naar de meest recente ontwikkelingen, is de nieuwbouw voor de productie van vliegwielen voor energieopslag, de meest in het oog springende. Het is een van de laatste stukken beschikbare grond binnen de 20.000 vierkante meter die Boessenkool groot is. "De bouw vordert gestaag. We hebben onze derde Hankook carrouseldraaibank met een doorsnede van 5,5 meter besteld en deze wordt binnenkort vanuit Korea verscheept richting Almelo. Deze gigant hebben we nodig voor de productie van vliegwielen." Hiervoor heeft Osse de opdracht binnen voor de productie van de eerste tien.

Bron: Vraag en Aanbod

Sluiten