arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Lely introduceert de nieuwe Grazeway R

15 december 2017
Lely

Lely introduceert de Grazeway R, een nieuw systeem waarmee de weidegang per koe automatisch geregistreerd wordt. Het systeem bestaat uit de Grazeway R (registratiepoort) en bijbehorende rapportage die de beweidingsduur inzichtelijk maakt. Deze informatie maakt het mogelijk om het beweidingsmanagement te sturen én om de beweidingsduur per koe aan te tonen voor de weidemelk borging.

Via de Grazeway of de Astronaut van Lely worden de koeien herkend en geregistreerd op het moment dat ze naar buiten gaan. Bij het vanuit de weide naar binnen komen passeren de dieren de Grazeway R, waarbij de koeien weer herkend en geregistreerd worden. de ringantenne in de Grazeway R herkent de koe tijdens de loop vanuit elke positie. Dit zorgt voor een vlotte en gemakkelijke doorstroom van koeien naar binnen.

Betrouwbaar vlot registreren

Met de Grazeway R beschikt de veehouder over betrouwbare en waardevolle informatie die inzicht geeft in beweiding en beweidingsduur. Het systeem toont onder andere gegevens over de tijdstippen wanneer de koeien het meeste buiten zijn, welke percelen de dieren smakelijk vinden, wanneer ze binnen komen, welke dieren makkelijk naar buiten gaan en welke dieren hierin wellicht extra getraind moeten worden. Bovendien geeft het extra inzicht in het aanbod vers weidegras en het bezoekgedrag van koeien aan de melkrobot. Met behulp van deze data kunnen managementbeslissingen over weidegang genomen worden.

Weidegang borging

Het systeem is per 1 december jl. goedgekeurd door Stichting Weidegang en toegelaten op de witte lijst van gecertificeerde meetsystemen in Nederland. Veehouders kunnen met dit gecertificeerde systeem de beweidingsduur van de koeien aantonen en hiermee de levering van weidemelk aan de zuivelverwerker borgen.

Lely
Sluiten