arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Slimme en duurzame stad

Gebouwde Omgeving

Het aandeel van de wereldbevolking dat leeft in steden groeit gestaag door. We wonen, werken en recreëren in gebouwen en verplaatsen onszelf en gigantische hoeveelheden data en goederen via onder- en bovengrondse infrastructuur. Om de gestelde klimaatdoelen te behalen, zal ook onze leefomgeving significant slimmer en duurzamer moeten worden. Dit is onmogelijk zonder de bijdrage van technologie.

FME werkt samen met de technologische industrie en partners om onze leefomgeving zo snel mogelijk slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Hierin richten we ons met name op gebouwtechnologie, mobiliteit en infrastructuur. Een aantal speerpunten zijn hierin met name belangrijk.

Door middel van energiebesparing in onze leefomgeving zorgen we voor een significante CO2-reductie tegen relatief lage kosten. Immers, wat niet gebruikt wordt hoeft niet te worden opgewekt. Dit doen we zowel binnen gebouwen, bijvoorbeeld door middel van duurzame installatietechniek en gebouwautomatisering, maar ook op straat, waar de ontwikkeling naar slimme en duurzame mobiliteit ervoor zorgt dat we steeds minder energie verbruiken bij het vervoeren van mensen en goederen van A naar B.

De ontwikkeling richting een duurzame leefomgeving maakt bij uitstek gebruik van digitalisering. Door middel van het genereren en slim gebruiken van data kunnen we niet alleen significante procesoptimalisaties bewerkstelligen, die er voor zorgen dat er minder energie nodig is om hetzelfde (of meer) te bereiken; we kunnen ook het energiesysteem zelf optimaler inrichten en inzetten. Energietransitie en digitalisering hangen dus samen. FME staat vooraan in die ontwikkeling. Met onze achtergrond in Smart Industry trekken we de lijnen door naar ons toekomstig energiesysteem.

Ook in onze leefomgeving wordt de toepassing van circulariteit steeds belangrijker: immers zijn steden grootverbruikers van grondstoffen. Hergebruik van materialen en modulair bouwen en circulair ontwerpen worden daarmee essentieel. De link met de circulaire maakindustrie is hierbij natuurlijk evident: de gehele keten zal de verschuiving moeten maken van lineair naar circulair denken. FME helpt haar leden hier graag mee.

Traceable bouwen en installeren

Traceerbaarheid van bouwmaterialen, bouwproducten en installaties kan bijdragen aan een meer circulaire sector, betere informatievoorziening en meer transparantie in de keten.

Lees meer over dit project

Het Open Uniforme Objecten Bibliotheek-platform

Dit platform biedt de mogelijkheid om, in iedere CAD-applicatie, gestructureerde fabrikantdata (ETIM-MC) om te zetten naar rijke en gestandaardiseerde 3D-objecten.

Meer over dit project

FME in de regio: innovatieprojecten

In vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Hierbij organiseren wij regionale samenwerking, matchmaking tussen bedrijven en netwerken, en initiëren en realiseren we innovatieprojecten.

Onderstaande project staat in het teken van een Duurzame Leefomgeving:

Wil je meer weten over alle projecten in de regio? 

Lees meer over FME in de regio

Updates

Eerdere updates

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.