arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Maatschappelijke vraagstukken in beeld door Digital Twin

21 december 2020
Data

Steden worden steeds slimmer en gaan meer vertrouwen op data voor het bepalen van hun beleid. In steden wordt op allerlei verschillende manieren steeds meer data gegenereerd, welke zo veel mogelijk actueel moet zijn. Dit is een grote uitdaging voor de specialist: actuele informatie vereist up-to-date en betrouwbare data.

Tot op heden wordt deze data op verschillende manieren uit vele bronnen verzameld. Al dat verzamelen en verwerken kost enorm veel tijd. Tijd die je liever nuttig besteedt.

De oplossing

Argaleo biedt dé 3D Digital Twin van Nederland: de Omgevingsserver. Met de Omgevingsserver heb je vrijwel alle landelijke databronnen online tot je beschikking: Data As A Service. Deze data is onderling correct gekoppeld en direct in samenhang te gebruiken binnen alle gangbare systemen. De kaartbeelden en datasets zijn beschikbaar in alle bestandsformaten die je mogelijk nodig hebt. Actueel, betrouwbaar en compleet. Daarnaast wordt deze stedelijke data gevisualiseerd via een webviewer in een 3D Digital Twin van je eigen stad of regio. Hiermee heb je direct en online het juiste inzicht in maatschappelijk thema’s.

Real-time data visualiseren

In de provincie Noord-Brabant heeft Argaleo een maatwerk 3D Digital Twin ontwikkeld. In deze Digital Twin worden meer dan honderd datasets gevisualiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het bouwjaar van panden; grenzen van waterschappen, eco-zones; de indeling van panden op basis van logistieke functie; etc.

In deze Digital Twin wordt ook real-time (sensor) data gevisualiseerd, namelijk de live posities van treinen. Middels een gebruiksvriendelijk menu kan de gebruiker zelf verschillende datalagen visualiseren en filteren om zo beleidsmatige vragen snel en accuraat te beantwoorden.

Voorbeelden van deze vragen zijn onder andere:

  • Wat zijn de energielabels van mijn monumentale panden?
  • Hoeveel zorglocaties zitten in de buurt van risicogevende gebouwen?
  • Welke natura2000 gebieden zitten in de buurt van bouwterreinen waar een vergunning is verleend?

Webbased

Het voordeel van een 3D Digital Twin is dat je snel inzicht krijgt in maatschappelijke thema’s. Omdat het een webbased oplossing is, is het zeer toegankelijk en schaalbaar. Je deelt de weblink zonder problemen met je collega’s. Daarnaast heeft de 3D Digital Twin een platform functie waarin eigen data of die van derden (denk bijvoorbeeld aan sensor leveranciers) in één webportaal gevisualiseerd kan worden. De doorontwikkeling van de 3D Digital Twin van Brabant heeft de focus op verschillende thema’s, bijvoorbeeld circulariteit van gebouwen.

Sluiten