arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Meer duidelijkheid rondom temperatuur meten binnen bedrijven

Nieuws
8 mei 2020

Het is een goede ontwikkeling dat de Autoriteit Persoonsgegevens in de coronacrisis vanmorgen duidelijkheid heeft gegeven over wat er mogelijk is binnen de privacy wetgeving als het gaat om de temperatuur meten bij bedrijven. Om veilig samen te werken, nemen bedrijven een groot aantal maatregelen die ervoor zorgen dat de gezondheid van medewerkers zo goed mogelijk wordt beschermd. Daarom denken bedrijven ook na over toegangscontroles en het meten van de temperatuur van medewerkers.

“Tot nu toe focuste de Autoriteit Persoonsgegevens in hun communicatie vooral op wat er niet mocht, nu kijken ze meer naar wat er wel kan binnen de wetgeving,” zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. Het meten van de lichaamstemperatuur is niet de enige maatregel die veiligheid biedt, maar de toepassing van de regels rondom temperatuur meten is nu meer in lijn met die van de landen om ons heen.

Geen medische gegevens verwerken

Nog steeds geldt: een werkgever mag geen medische gegevens van zijn personeel verwerken en dus niet vragen naar hun gezondheid of zelf een test afnemen ter controle. Zo is dat geregeld in de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De werkgever kan wel een (bedrijfs)arts of een onder toezicht van de bedrijfsarts werkende Arboverpleegkundige zijn medewerker laten testen. De werknemer mag ook zichzelf testen, maar is niet verplicht de uitkomst te delen.  

Wanneer geldt de AVG niet?

De AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen – bijvoorbeeld met een thermische camera – en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.

Meer informatie over de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je op hun website.

Sluiten