arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Minister Kaag op werkbezoek bij Priva

17 december 2019

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op maandag 16 december een bezoek gebracht aan familiebedrijf en FME-lid Priva. CEO Meiny Prins en FME voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink spraken met de minister over het belang van innovatie als middel om mondiale maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie op te lossen.

Meiny Prins schetste de kansen en uitdagingen die er liggen op gebied van voedselproductie. Veel grote wereldsteden liggen in een delta, strategische plaatsen met toegang tot de zee en tot het achterland. Waar zoveel mensen dicht bij elkaar wonen en werken, wordt ook meer en meer voedsel geproduceerd. Vanwege de ‘monden’ die gevoed moeten worden en de beschikbare arbeid, maar ook vanwege de mogelijkheid water te hergebruiken en nieuwe energiestromen te creëren. Efficiënte energie- en waterstromen, duurzame voedselproductie, groene en schone wijken en gedecentraliseerde, korte toeleveringsketens transformeren de steden tot een plek waar duurzaamheid en radicale innovatie voorop staat: Sustainable Urban Deltas. Nederland heeft de kennis en kunde in huis om deze duurzame delta’s te verwezenlijken.

Minister Kaag kreeg een rondleiding door het show-case centrum bij Priva. Hier staan de nieuwste innovaties tentoongesteld, van algoritmes die energienetten efficiënter kunnen inrichten en optimale kantoor klimaatbeheersing tot robots die ingezet kunnen worden in kassen om te helpen met het telen van groenten en fruit.

Over Priva

Priva ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor duurzame klimaatbeheersing en procesbeheer voor de tuinbouw, de bebouwde omgeving en indoor growing faciliteiten. Priva producten en services worden toegepast in allerlei sectoren, zoals (tunnel)kassen, stedelijke landbouw, groeicellen, kantoren, openbare gebouwen, retail, hotels, gezondheidszorg en musea. Priva’s missie is bijdragen aan een duurzame wereld waarin een groeiende wereldbevolking een gezond en comfortabel leven kan leiden. Met de unieke combinatie van hardware, software en services zijn zij perfect in staat om oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar de verstedelijkende wereld voor staat. Wat ze ook doen, hun focus ligt op lokale en efficiënte voedselproductie, groene en schone gebouwen en buurten en minimaal gebruik van fossiele brandstoffen en schaarse natuurlijke hulpbronnen zoals zoet water. Priva gelooft dat ze op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan een aantal van de thema's die momenteel hoog op de wereldwijde politieke agenda staan: water, voedsel, klimaat en energie.

Sluiten