arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Nederlandse bedrijven lopen voorop in de energietransitie

28 maart 2018
Rogier Blokdijk

Of het nu ligt aan de daadkrachtige manier van samenwerken in Nederland of aan de Hollandse zuinigheid, dat weet Rogier Blokdijk niet precies. Als Business Development Manager Internationaal Ondernemen, cluster Energy, is het hem in ieder geval duidelijk dat Nederlandse bedrijven voorop lopen op het gebied van duurzame energie. Volgens Rogier ligt dat aan de manier waarop we in ons land ontwikkelen en innoveren. "Bedrijven, overheid en wetenschap werken in Nederland goed samen. Daardoor zie je veel initiatieven ontstaan vanuit start-ups, universiteiten en onderzoeken. Zeker als het gaat om energiebesparing en energie terugwinnen, lopen wij echt voor op de rest van de wereld." En dat biedt voor Nederlandse bedrijven kansen in het buitenland.

Ideale proeftuin

"Er wordt geen windpark ter wereld neergezet zonder de kennis en kunde van Nederlandse technologische industrie", vertelt Rogier. "Een mooi voorbeeld van doorontwikkeling vanuit de meer conventionele offshore industry, een branche waar Nederland al jaren faam maakt." Maar hij ziet de manier waarop we samenwerken, tussen bedrijven, overheid en onderwijs, als voornaamste reden dat Nederlandse bedrijven voorop lopen in de energiesector. "Veel initiatieven vanuit start-ups en bijvoorbeeld universiteiten komen direct voort uit die manier van samenwerken. En doordat we een klein land zijn, kunnen we die initiatieven en innovaties direct op kleine schaal toepassen. De ideale proeftuin dus." Rogier haalt de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen aan als voorbeeld. "Dat laadpalen hier zo de grond in gaan, laat zien dat we innovatiever en creatiever zijn dan andere landen door die manier van samenwerken."

Hollandse zuinigheid

"In sommige landen gaat het raam open als de airco te hoog staat." Hij ziet hoe verschillend we wereldwijd omspringen met energie. "Ik weet niet of dat de Hollandse zuinigheid is maar het heeft in ieder geval te maken met een stuk bewustwording. In ons land vinden we het heel normaal om het licht uit te doen als we de kamer verlaten. En daar hebben we hier ook slimme producten en diensten voor ontwikkeld." Met de stijgende vraag naar energie zijn er steeds meer landen, steden en markten die de transitie maken naar duurzame energie. "En dat is waar de Nederlandse energiesector wereldwijd een belangrijke rol in kan spelen. Zeker als je de markt in collectiviteit bewerkt."

Gezamenlijke aanpak

Om in collectiviteit internationale markten te bewerken, start FME dit jaar met speciale werkgroepen voor het FME Cluster Energy. Dat die manier van samenwerken loont heeft Rogier eerder gezien bij het FME Cluster Hightech Systemen en Materialen (HTSM). "Voor HTSM werken we al langer met internationale werkgroepen. En daar zie je dat dit de manier is om een markt te bewerken." Rogier illustreert dit met een voorbeeld van drie bedrijven die complementaire diensten als één aanbieder op de internationale markt brengen. "Voorheen was het lastig om resultaten te meten omdat we de activiteiten niet bundelden. Daarom zetten we nu in gezamenlijkheid vooraf een strategie op en leggen we de focus op een meerjarige programmering."

Bewezen technologie

Het helpt om internationale kansen te verzilveren als je met bewezen technologie komt. "Daar komt die proeftuin weer om de hoek kijken." Hij heeft voorbeelden genoeg van Nederlandse technologie die zichzelf bewezen heeft. "Op het gebied van solar zie je mooie voorbeelden. Zo heb je in Heerhugowaard de wijk ‘Stad van de zon’. Daar zijn op grote schaal zonnepanelen toegepast die de wijk van de nodige energie voorzien." Ook 'Zoneiland' in Almere is een mooi voorbeeld van toegepaste solar-innovaties, volgens Rogier. "En ook de bi-directional zonnepanelen van Tempress Systems en de innovatieve zonneauto van Lightyear zijn geweldig mooie voorbeelden van bewezen technologie uit Nederland."

Bright future

Rogier ziet een positieve toekomst voor Nederlandse technologiebedrijven. "The future is bright and green!" Hij nodigt bedrijven uit om deel te nemen in een van de internationale werkgroepen Duurzame energie. "We zetten nu de eerste stappen met de werkgroepen voor de subsectoren Offshore Wind, Solar en Energie & Industrie. FME-leden kunnen zich hier nog voor aanmelden." Alle leden, groot of klein,  zijn welkom. "Die dwarsdoorsnede van de markt, dat werkt het best", benadrukt Rogier. Plus je komt op eenvoudige wijze in contact met branchegenoten. "Wie weet wat voor mooie nieuwe markt-productcombinaties daar uit voort kunnen komen, in binnen- of buitenland."

Sluiten