arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Nederlandse Smart City technologie

28 maart 2018
Aafke Mak

Aafke Mak weet het zeker: "De manier waarop wij in Nederland oplossingen bedenken om steden leefbaar te houden is uniek." Als projectmanager Internationaal Ondernemen, cluster Gebouwde Omgeving, ziet zij veel internationale interesse voor Nederlandse technologie en innovatie in de stedelijke infrastructuur. "Nederland heeft een lange traditie van stedelijke planning. Als klein, dichtbevolkt land zijn we erg goed in het aanleggen van steden, snelwegen en spoor, inclusief de digitale toepassingen daaromheen die ons helpen om dat alles goed op elkaar aan te laten sluiten", vervolgt Aafke. "Dat valt ook op in het buitenland en biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, zeker als we samen optrekken."

Slimme oplossingen

"Steeds meer mensen trekken naar de stad. Dat legt druk op de stedelijke infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan problemen met afvalverwerking, files in het verkeer, luchtvervuiling. Dat zie je niet alleen in het Westen, in Europa of in Nederland. Wereldwijd zijn steden bezig met het prettig leefbaar houden van hun stad. Smart City gaat over de verschillende maatschappelijke uitdagingen en bevindt zich op het kruispunt van verstedelijking en digitalisering."

Koploperpositie Nederland

"Wat bijzonder is, is dat we in ons land voorop lopen als het gaat om slimme innovaties voor de stad." Aafke haalt Rotterdam aan als voorbeeld. "Als je naar Rotterdam kijkt: daar zijn afvalbakken uitgerust met sensoren. Daardoor is nu direct inzichtelijk welke afvalbak vol is en dus geleegd moet worden. Met die data optimaliseer je eenvoudig de route van de vrachtwagen. Met als resultaat een efficiënter ophaalproces met minder verkeer door de stad. En dus met minder uitstoot."

Lees meer over FME en Smart Cities

Unieke manier van werken

"Hoe wij in Nederland nieuwe Smart City technologie ontwikkelen is uniek in de wereld", vervolgt Aafke. Ze beschrijft hoe Nederlandse bedrijven zich onderscheiden ten opzichte van andere landen. "Er wordt door Nederlandse technologiebedrijven flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van speciale Smart City producten, en in het ontwikkelen van een eigen visie op duurzame steden. Hoe wij in Nederland naar stedelijke problematiek kijken is misschien wel ons belangrijkste exportproduct."

Volgens Aafke komt die manier van werken voort uit een lange traditie van stedelijke planning in ons land. "We zijn goed in het inrichten van gebalanceerde steden. Nederland is wereldberoemd als het gaat om watermanagement en we hebben een goede traditie op het gebied van infrastructuur. Als klein, dichtbevolkt land zijn we erg goed in de aanleg van snelwegen en spoorwegen inclusief de digitale toepassingen daarom heen die ons helpen om alle stromen goed op elkaar aan te laten sluiten. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, woningcorporaties, en gemeentes. Die manier van samenwerken is niet alleen uniek maar ook heel succesvol gebleken."

Buitenlandse interesse

Aafke ziet dat bedrijven en gemeenten uit het buitenland ons land bezoeken. "Vanuit de hele wereld komen delegaties naar Nederland om inspiratie op te doen voor de uitdagingen in de stad en om met eigen ogen te zien wat er hier ontwikkeld wordt op het gebied van Smart City technologie."

Een goed voorbeeld hiervan is mobiliteit. "Je ziet dat Nederland een heel goede proeftuin is. Bovendien hebben we hier fieldlabs, in Eindhoven op Strijp S bijvoorbeeld. Daar worden nieuwe technologieën op het gebied van sensoriek, monitoring en dataverzameling op het gebied van mobiliteit ontwikkeld en getest." En dat wekt interesse uit het buitenland.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Die uitdagingen in de stedelijke infrastructuur bieden kansen voor Nederlandse bedrijven. "De mondiale verstedelijking is een trend die door zal zetten in de toekomst. Dat komt ook terug in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De duurzaamheid en leefbaarheid in de stad staat hierin centraal."

Kracht van samen optrekken

Aafke benadrukt opnieuw de unieke manier van werken in Nederland. "Een maatschappelijke uitdaging als basis vraagt om een andere aanpak. Nederlandse bedrijven staan hiervoor open." En daar ligt de kracht van FME aldus Aafke. "FME signaleert voor én met haar leden kansen. Door vervolgens als collectief op te trekken creëren we daar een gezamenlijke propositie op die deuren opent die voor individuele bedrijven (mogelijk) gesloten blijven. Een mooi voorbeeld zijn de kansen met betrekking tot het WK in Qatar: door een meerjarenprogramma op te zetten hebben we met FME-leden gezamenlijk de markt bewerkt. Met succes: een heel aantal Nederlandse bedrijven heeft in aanloop naar het WK kansen verzilverd aldaar."

Aafke sluit af: "Ook voor Smart City ontwikkelen we momenteel samen met onze leden slimme markt-sector combinaties omtrent het thema Smart City. Zo zijn we bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor onze leden in Barcelona, een stad die zich actief inzet om ‘smart’ te worden, en die jaarlijks de Smart City Expo organiseert. Daarnaast inventariseren we op dit moment de kansen voor Nederlandse technologische bedrijven voor de Olympische Spelen in Parijs, in 2024. Met de ambitie om dit de meest duurzame spelen ooit te laten zijn, en daarnaast een volledig nieuw Olympisch en Media Dorp te bouwen wat 'smart' moet zijn, weet ik zeker dat ook hier kansen liggen voor Nederlandse bedrijven, groot én klein!"

Sluiten