arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Nieuw bevochtigingssysteem voor Albert Schweitzer ziekenhuis

1 augustus 2019

In het gezondheidspark van het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht bevindt zich een dependance van het Erasmus MC in Rotterdam, die zich bezighoudt met radiotherapie. Dit is een belangrijk onderdeel voor de behandeling van patiënten met kanker. Van deze patiënten krijgt 45 tot 50% radiotherapie(*1).

Het behandelen van patiënten met straling gebeurt met grote precisie. Om de juiste stralingsdosis aan de patiënt te kunnen geven, wordt er continu gemeten. Voor een correcte meting is het belangrijk dat de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte binnen bepaalde specificaties blijft. Vooral in de tijd gezien mag de vochtigheid niet te snel verlopen. Valt de luchtconditie buiten deze spec’s, dan moet de behandeling noodgedwongen worden uitgesteld. Behalve dat dit het ziekenhuis veel tijd kost, is het ook erg vervelend voor de patiënten.

Het oude bevochtigingssysteem was om een aantal redenen storingsgevoelig en de huisinstallateur van het ziekenhuis, Kuijpers Installaties, heeft Interland Techniek gevraagd om mee te denken in een nieuw bevochtigingssysteem. 

Analyse bestaande luchtbevochtigingssysteem

Interland Techniek heeft samen met Kuijpers eerst het bestaande proces geanalyseerd. Daarna is een nieuw plan gemaakt.  Belangrijk daarin waren de benodigde capaciteit, regeling, de invloed van de waterkwaliteit, hygiëne, investering, onderhoud en vooral: bedrijfszekerheid.

Gezamenlijke aanpak

Om de partijen te overtuigen heeft Interland Techniek gezamenlijk met haar partners BWT Waddinxveen (waterbehandeling) en Van Dort Utrecht (inbedrijfstelling en onderhoud van de Dristeem stoomluchtbevochtigers)  een presentatie gegeven. Op basis van deze presentatie is het ziekenhuis overtuigd geraakt van de oplossing.

  • Inbedrijfstellen voor optimale risicobeheersing | De opzet van dit luchtbevochtigingssysteem vereist een goede inregeling zodat het risico op storingen tot het minimum beperkt blijven. Voor het inbedrijfstellen en inregelen van de apparaten is Van Dort als partner ingeschakeld, om samen met Kuijpers en hun m&r partner. Daarnaast is het systeem is uitgerust met MODbus zodat het ziekenhuis alles op afstand kan monitoren èn loggen op het gebouwbeheersysteem (GBS).
  • Preventief onderhoud | Periodiek gaat Van Dort preventief onderhoud aan het luchtbevochtigingssysteem doen. Tijdens de inspectie worden rookgasmetingen gedaan en een inspectie uitgevoerd op het inwendige waterzijdige hart van de Dristeems. Door dit preventieve onderhoud blijft de kans op een storingen tot het minimum beperkt.

Redundant opstelling, hoe werkt dit?

In de technische ruimte van het ziekenhuis zijn twee identieke Dristeem GTS300 gasgestookte stoomluchtbevochtigers geïnstalleerd, gekoppeld aan de LBK t.b.v. van de stralingsbunker. Beide units zijn aangesloten op behandeld water: een combinatie van een met dubbele cilinder uitgevoerde ionenwisselaar, gevolgd door een RO-installatie. Het zeer schone water zorgt er niet alleen voor, dat het de bevochtiger nauwelijks vervuilt, maar ook dat hij tijdens bedrijf niet gaat drainen. Hierdoor is de output van de stoomluchtbevochtiger zéér stabiel. Een van de units kan de maximaal benodigde capaciteit leveren en wordt tijdens bedrijf aangestuurd. De tweede unit staat stand-by en stookt het water op tot ongeveer 75 °C graden (deze zogenaamde 'Aquastat' functie is instelbaar). Als, door wat voor reden dan ook, unit 1 uitvalt dan neemt de reserve unit het direct over. Omdat unit 2 al bijna op kooktemperatuur is, vangt hij direct de functie van de master op en is de wisseling nauwelijks merkbaar. Om beide units gelijk te belasten worden de units om de week gewisseld van actief naar redundant en visa versa.

Functioneel en efficiënt

De gasgestookte stoomluchtbevochtigers van DriSteem zijn in de zomer van 2018 door Kuijpers Installaties geïnstalleerd. Deze bedrijfszekere oplossing heeft ervoor gezorgd dat het Albert Schweitzer ziekenhuis de bestralingsruimten veel efficiënter kan inzetten. Interland Techniek kijkt terug op een mooie samenwerking met alle partijen die dit gasgestookte stoomluchtbevochtigings- systeem hebben neergezet.

(*1) www.asz.nl/specialismen/radiotherapie/

Sluiten