arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

ABB-technologie beschermt historisch stadhuis van Dordrecht tegen de gevolgen van vlambogen

21 oktober 2019
Stadhuis

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in openbare gebouwen; vooral als het gaat om historische gebouwen met een houten constructie. Het gevaar zit hem vooral in verouderde elektrische installaties. Dankzij de vernieuwing van de elektra in het stadhuis van Dordrecht, is het historische gebouw nu optimaal beschermd tegen vlambogen.

Een bezoek aan het stadhuis van Dordrecht voelt als teruggaan in de tijd. Vandaag de dag zijn veel gebouwen nog steeds hetzelfde als in het verre verleden. Maar het gebruik ervan is wel sterk veranderd!

Een voorbeeld vormen de elektrische installaties, die tegenwoordig de gehele binnen- en buitenkant van het stadhuis van stroom voorzien. Van de wifi in de raadzaal, de audio in de trouwzaal tot en met de verlichting van de 600-jaar-oude gevangeniscellen op de zolder.

Ondanks het feit dat het stadhuis in 1383 is gebouwd, moet dit historische gebouw voldoen aan actuele bouwregelgeving, de bouwstandaard NEN1010 (vergelijkbaar met de Duitse DIN VDE 0100-420) en andere regelgeving die van toepassing is. Aan de zaken waar geen regelgeving maar slechts aanbevelingen voor bestaan, wordt extra aandacht besteed. Bij de toepassing daarvan wordt er rekening gehouden met het historische karakter van het gebouw.

De detectie van vlambogen is bijvoorbeeld niet verplicht volgens NEN1010 maar wordt wel aanbevolen als voorzorgsmaatregel. Vanwege de volledig houten constructie van de zolder, is de bescherming tegen vlambogen geen overbodige luxe. Meer dan 30% van alle branden wordt namelijk veroorzaakt door defecten in de elektrische installatie. Een deel van deze branden kan worden voorkomen dankzij het zogenaamde Arc Fault Detection Device (AFDD) (vlamboogdetectie-apparaat).

Veiligheid als hoogste prioriteit

De gemeente hecht enorme waarde aan veiligheid. Daarom blijft pro-actief onderhoud bovenaan de agenda staan. Inspecties bieden de mogelijkheid om te controleren of wet- en regelgeving die van toepassing is, wordt nageleefd en vormden bovendien aanleiding tot de afkeuring van de behuizing op de zolder. Sinds de plaatsing van de behuizing in 1985, zijn er verschillende technische ontwikkelingen geweest. Er moesten aanpassingen plaatsvinden om de behuizing aan de nieuwe ontwikkelingen te laten voldoen.

Houten constructies vereisen speciale aandacht

Op zolder bepalen zware houten balken het uiterlijk van de vloer waarop de boilerbehuizing staat. Er is speciale aandacht vereist voor de smalle en volledig houten ruimte eromheen. Daarom is de detectie van aardvlambogen, overbelasting en kortsluiting van levensbelang.

Losse bedrading of kabels kunnen bijvoorbeeld vonken of overslag veroorzaken als ze elkaar raken. Met het spanningsverschil kunnen de vonken het geïoniseerde gas tussen de geleiders ontsteken. Het geïoniseerde gas kan niet door aardlekschakelaars of installatieautomaten worden gedetecteerd. Die onderbreken de stroomkring dus ook niet, waardoor een elektrische vlamboog gevoed blijft worden en niet dooft. Bij een elektrische boog komt er veel hitte vrij, waardoor er brand kan ontstaan. Vooral in een omgeving waar alles uit hout bestaat, vormt dit een onaanvaardbaar risico.

ABB-StadhuisDordrecht

Arc Fault Detection Device (AFDD)

Om deze historische plek te beschermen tegen de gevolgen van vlambogen, besloot Gertenback Elektro om de samenwerking aan te gaan met ABB om de installaties op de zolder te renoveren. Daarbij werd het AFDD van ABB toegepast. “We werken al jaren samen met ABB en we zijn erg blij met de kwaliteit van hun producten en hun expertise. Het AFDD is een goed voorbeeld van zo'n ABB-product van hoge kwaliteit.” Een vlamboogdetectie-apparaat (AFDD) met geïntegreerde installatieautomaat kan naast het detecteren van vlambogen, ook elektrische installaties beschermen tegen overbelasting en kortsluiting.

De AFDD's S-ARC1 en S-ARC1 M zijn beschikbaar met een afschakelcapaciteit van 6 kA en 10 kA. Voor de aansluiting met kabels of aansluitblokken is de AFDD uitgerust met kooiklemmen aan beide zijden. Maximale veiligheid en continue werking worden dankzij het doorlopende zelfstandige testen gegarandeerd. Door op de testknop te drukken, is het mogelijk om op ieder moment de juiste werking te controleren. Het AFDD-portfolio is uitgebreid met DS-ARC1, een AFDD met geïntegreerde RCBO (Residual Current Circuit Breaker with overcurrent protection) (aardlekschakelaar met beveiliging tegen overbelasting) die dus ook aardlekken kan detecteren.

Sluiten